Over MEE & de Wering

We helpen je graag met jouw vragen over geld, wonen, werken, leren, mantelzorg, leven met een beperking en meer. We denken met je mee en ondersteunen je om gezond en tevreden te kunnen leven.

Ons verhaal

Sinds de jaren 60 helpen we mensen om (weer) grip op hun leven te krijgen.

Voor wie

We zijn er voor alle inwoners van Noordwest-Holland die steun willen.

Onze diensten

Met deze diensten vinden we een oplossing voor al jouw uitdagingen.

Onze medewerkers

Onze professionals, vrijwilligers, het management en bestuur staan voor je klaar.

Organisatiestructuur

Lees meer over onze Adviesraad, de Raad van Toezicht, onze ANBI-status en de jaarrekeningen.

Heb je een klacht?

We doen ons best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent.

Omgang met gegevens en met elkaar

Jouw privacy en rechten

We beschermen jouw privacy en je hebt het recht om jouw gegevens in te zien.

Meldcode

Bij vermoeden van huiselijk geweld en mishandeling maken we een melding.

Verwijsindex

Wanneer we ons zorgen maken over een kind of een jongere doen we een melding in de verwijsindex.

Huisregels

Huisregels zijn afspraken over rechten en plichten tussen ons en de cliënt die zorgen voor veiligheid en een prettige sfeer.