ISO gecertificeerd

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van MEE & de Wering is erop gericht de kwaliteit van de ondersteuning systematisch te beheersen, te bewaken en te verbeteren.

Sinds 2008 is de dienstverlening gecertificeerd. Sinds 10 maart 2017 is het kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd door middel van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015.

Deze heeft het voormalige HKZ certificaat vervangen.  

Het ISO 9001:2015 certificaat betreft het toepassingsgebied; Sociaal werk; het ondersteunen van kwetsbare individuen en sociale netwerken om regie over het eigen leven te versterken en meedoen in de samenleving mogelijk te maken en het leveren van expertise aan wijk- en/of gebiedsteams. MEE & de Wering voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteitszorg.