Onze diensten

We helpen je graag om (weer) mee te doen in de samenleving. Dit doen we door je te leren omgaan met uitdagingen, en door je te leren hoe je aan je dromen kan werken. Zo krijg je (weer) grip op je leven én plezier in de dingen die je doet. 

Een oplossing voor elke uitdaging 

Onze professionals en vrijwilligers staan klaar voor alle inwoners van Noordwest-Holland. We helpen je persoonlijk of in een groep. Dit kan in de vorm van een cursus, training, bijeenkomst of één-op-één-gesprekken. Je leert bijvoorbeeld om te gaan met verlies, hoe je voor jezelf kan opkomen of hoe je de administratie weer op orde krijgt. Samen vinden we een oplossing voor elke uitdaging die je hebt.  

Iedereen heeft wel eens problemen. Wij ondersteunen je zodat je weer grip krijgt op je leven.

Diensten en thema’s 

We hebben onze hulp verdeeld in de diensten die je op deze pagina vindt. Maar je kan ook zoeken op een thema, zoals Geld & administratie, Wonen of Werken, leren & vrije tijd.  

Je kan gratis gebruik maken van onze diensten. De gemeente of het zorgkantoor betaalt namelijk voor jou. Je hebt hier geen verwijzing of indicatie voor nodig. 

Dit zijn onze diensten

Maatschappelijke dienstverlening bevordert het welzijn van mensen en bouwt mee aan een prettige samenleving. De Maatschappelijk werkers van MEE & de Wering helpen mensen die het niet meer helemaal zelf redden of buiten de boot dreigen te vallen. 

Integrale Vroeghulp ondersteunt, begeleidt en adviseert ouders met jonge kinderen met een complexe vraag rondom de ontwikkeling. We richten ons op kinderen van nul tot zeven jaar met een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen.

Jongerenwerkers stimuleren jongeren tussen de 12 en 23 jaar om in buurt of wijk deel te nemen aan activiteiten en zelf of samen met anderen iets te organiseren. Jongerenwerkers werken vooral op straat en zijn daar zichtbaar aanwezig. Ze spreken de jeugd direct aan en leggen en onderhouden het contact met jongerengroepen.

Onze gedragsdeskundigen kunnen kijken of jij of jouw kind een verstandelijke beperking heeft. Na een onderzoek komt er misschien een diagnose. Dan komt er veel op je af. Ons team van ervaren orthopedagogen en psychologen is gespecialiseerd in mensen met een beperking. Zij kunnen jouw vragen beantwoorden en je ondersteunen als jij of jouw kind (een vermoeden van) een (licht) verstandelijke beperking heeft.

Een cliëntondersteuner begeleidt mensen met een beperking bij vragen over zorg, onderwijs, wonen, werk en geld. Hij of zij helpt je bij gesprekken met en klachten over bedrijven en organisaties. Misschien heb je langdurig zorg of ondersteuning nodig. De cliëntondersteuner kan je dan bijvoorbeeld helpen bij gesprekken met de gemeente of jeugdzorg, of het aanvragen van bijstand, hulpverlening bij schulden of het zoeken naar werk. 

Ouderenadviseurs bieden informatie, onafhankelijk advies en ondersteuning aan ouderen bij persoonlijke knelpunten en problemen. Bijvoorbeeld via preventieve huisbezoeken of via signalen van partners of sleutelfiguren. 

MEE & de Wering biedt naast de ondersteuning aan inwoners ook op projectmatige wijze een aanpak om inwoners optimaal te laten meedoen in de samenleving. We ontwikkelen projecten op maat voor mensen die het nodig hebben.

Schoolmaatschappelijk werk is een preventieve, laagdrempelige vorm van hulpverlening voor leerlingen, hun ouders en de school. Schoolmaatschappelijk werk helpt en ondersteunt bij vragen over kinderen en opvoeden. De schoolmaatschappelijk werker sluit goed aan bij de leefwereld van jongeren en is pedagogisch onderlegd. Hij/zij biedt van daar uit advies en consultatie.

Wetten, regels en financiële regelingen zijn vaak ingewikkeld. Welke regels gelden voor jou? Heb je problemen met een uitkering of een verzekering? Wij beantwoorden jouw vragen. We helpen bijvoorbeeld met het invullen van formulieren. Of met het opstellen van een brief of bezwaarschrift. We kennen veel instellingen en overheidsinstanties. Daardoor kunnen we je goed op weg helpen.