Meldcode

Als wij vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld is of ouderen- of kindermishandeling, maken wij hier een melding van. Op deze manier kunnen we snel de juiste hulp inzetten. 

Meldcode

In Nederland hebben we de Wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet maakt het verplicht om een vermoeden van geweld in huis en mishandeling van kinderen of ouderen te melden bij een landelijke organisatie. Dit wordt ook wel ‘de meldcode’ genoemd.  

De meldcode wordt gebruikt in het onderwijs, de gezondheidszorg, de kinderopvang, bij jeugdzorg, de politie en justitie en bij maatschappelijke ondersteuning. Wij maken dus ook een melding wanneer het nodig is. Zodat we samen het geweld of de mishandeling zo snel mogelijk kunnen laten stoppen. 

Eerst vermoeden bespreken

Ziet een medewerker signalen van geweld of mishandeling? Dan volgen we een stappenplan om snel de juiste hulp in te kunnen zetten. We bespreken bijvoorbeeld eerst ons vermoeden met de mensen die ermee te maken hebben. 

Als wij denken dat het nodig is maken we een melding van de situatie bij Veilig Thuis. Soms vragen we alleen advies aan Veilig Thuis en gaan we samen met klanten aan de slag met het gegeven advies. We laten het altijd weten dat we contact hebben met Veilig Thuis. Dit vertellen we aan de mensen om wie het gaat, volwassenen en ook kinderen (ouder dan 12 jaar). Is dit niet veilig voor iemand? Dan kunnen wij de keuze maken om mensen niet vooraf te informeren over de melding die wij hebben gedaan.