ReAction tegen steekgeweld onder jongeren

Elke week horen we op het nieuws dat er weer inwoners van Nederland zijn neergestoken.
Vaak gaat het om jongeren. Onder de vijftien jaar is geen uitzondering meer. Jongeren horen
zich veilig te voelen en veilig te zijn.

Wat gebeurt er op het gebied van veiligheid en preventie m.b.t. messengebruik onder jongeren?
Samen met het Ministerie van Justitie & Veiligheid, tientallen gemeenten en welzijnsorganisaties in Nederland wil MEE & de Wering het dragen van messen en het gebruik ervan onder jongeren een halt toeroepen. Dit initieert MEE & de Wering door de VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren te ontwikkelen.

De preventieve game wordt voor en door jongeren ontwikkeld, zodat het goed aansluit op hun belevingswereld. Door de regelmatige steekincidenten voelt het voor ons elke dag urgenter om de VR-game ReAction operationeel te krijgen. De doorontwikkeling van ReAction is in volle gang en vanaf januari 2023 te gebruiken op scholen en in buurthuizen, onder begeleiding van jongerenwerkers.

Doel ReAction:
– Geweldspreventie
– Bewustwording creëren onder jongeren
– Training hoe te reageren in bepaalde situaties met messen

Voor en door jongeren
De afgelopen maanden is het team ReAction uitgebreid met ruim veertig jongeren uit verschillende provincies in Nederland. Met hen is het prototype van de VR-game game getest. De jongeren wonen in gemeente Zaanstad, Den Helder, Texel en Rotterdam. Ook is er getest in de instelling ’s Heeren Loo in Driehuis. Heel bewust is er gekozen voor jongeren tussen de 11 en 19 jaar, afkomstig uit verschillende wijken uit uiteenlopende steden en
dorpen, maar ook met verschillende schoolniveaus. Messengeweld onder jongeren moet stoppen. Dit lukt alleen door samen te werken. Want samen maken we verschil.

Voor meer informatie lees ook eerder verschenen bericht via deze link