ReAction – Het stoppen van steekgeweld onder jongeren

Is er binnen uw gemeente sprake van steekincidenten door jongeren en wilt u dit verminderen of voorkomen?

MEE & de Wering wil dit ook. Om het preventieve aanbod voor jongeren tussen 12 t/m 23 jaar nog beter te laten aansluiten op de belevingswereld van jongeren ontwikkelt welzijnsorganisatie MEE & de Wering in samenwerking met jongerenwerk Den Helder, ImproVive, en Games For Health de VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren.

Met een financiële bijdrage van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, AdSysCo en een twintigtal welzijnsorganisaties en gemeenten maken we het mogelijk om een landelijk bedienmodel te maken waar ook uw organisatie gebruik van kan maken. Want samen maken we het verschil.

Met de VR-bril stapt de jongere een interactieve, digitale ervaringswereld binnen waarin de keuzes van de speler een directe invloed hebben op de gebeurtenissen in de game. De jongere wordt voor dilemma’s geplaatst om gewelddadige situaties op straat, met name met steekwapens, niet te laten escaleren. Gevolg is bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en ondervinden dat er altijd ruimte is om bijvoorbeeld hulp te vragen. Na het spelen van het spel gaan jongerenwerkers van uw eigen gemeente in gesprek met de jongeren. 

Doel ReAction:

 • Geweldspreventie
 • Bewustwording creëren onder jongeren
 • Training hoe te reageren in bepaalde situaties met messen

Bijzonderheden ReAction:

 • De ontwikkeling is een samenwerking van ruim twintig organisaties, allen om 1 doel te bereiken: het significant verminderen van steekgeweld onder jongeren in Nederland.
 • De verhaallijnen en interacties van de VR-game is door game developers met de input van jongeren en jongerenwerkers ontwikkeld zodat de beleving optimaal aansluit op de belevingswereld van de doelgroep.
 • De game is interactief en innovatief

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Jongerenwerkers en/of leerkrachten van het basis- (groep acht) en Voortgezet Onderwijs (brugklas) uit uw eigen gemeente geven gastlessen op scholen en in buurthuizen.
 • Deze jongerenwerkers/leerkrachten, oftewel de trainers, krijgen vooraf instructie van jongerenwerkers van MEE & de Wering, een technische- (hoe werkt VR?) en didactische (hoe geef ik de training aan de jongeren?) handleiding.
 • U krijgt de gebruikersrechten over de game en kunt deze onbeperkt inzetten binnen uw welzijnsorganisatie of gemeente.
 • De VR-game ReAction zal in februari 2023 beschikbaar zijn voor alle gemeenten en welzijnsorganisaties in Nederland.
 • Ons streven is met dit bedienmodel meer games te maken, zoals over sexting en gokverslaving onder jongeren.
 • Helpt u mee? Samen maken we het verschil

Interesse? Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Susan Rozemeijer, projectleider ReAction. Via e-mail: info@susanrozemeijer.nl

 “Door de game ben ik anders over messen gaan nadenken” aldus een jongere na het spelen van ReAction.”

Het ontwikkelen van de VR-game wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Links van de al eerder verschenen berichten over ReAction in de media.