ReAction – Het stoppen van steekgeweld onder jongeren

Is er binnen uw gemeente sprake van steekincidenten door jongeren en wilt u dit verminderen of voorkomen?

MEE & de Wering wil dit ook. Om het preventieve aanbod voor jongeren tussen 12 t/m 23 jaar nog beter te laten aansluiten op de belevingswereld van jongeren ontwikkelde welzijnsorganisatie MEE & de Wering in samenwerking met jongerenwerk Den Helder, ImproVive, en Games For Health de VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren.

Met

ReAction is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, AdSysCo en een twintigtal welzijnsorganisaties en gemeenten. ReAction wordt uitgerold als landelijk bedienmodel. Gemeenten, welzijnsorganisaties, scholen en jeugdinstellingen kunnen hier gebruik van maken. Want samen maken we het verschil.

Met de VR-bril stapt de jongere een interactieve, digitale ervaringswereld binnen waarin de keuzes van de speler een directe invloed hebben op de gebeurtenissen in de game. De jongere wordt voor dilemma’s geplaatst om gewelddadige situaties op straat, met name met steekwapens, niet te laten escaleren. Gevolg is bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en ondervinden dat er altijd ruimte is om bijvoorbeeld hulp te vragen. Na het spelen van het spel gaan jongerenwerkers en/of docenten van uw eigen gemeente in gesprek met de jongeren. 

Doel ReAction:

 • Geweldspreventie.
 • Bewustwording creëren onder jongeren over te maken keuzes en de gevolgen hiervan met betrekking tot sexting, groepsdruk, de werking en snelheid van social media en sociale vaardigheden.
 • Vergroten/bewustwording morele kompas.

De kracht van ReAction:

 • De ontwikkeling is een samenwerking van ruim twintig organisaties, allen om 1 doel te bereiken: het significant verminderen van steekgeweld onder jongeren in Nederland.
 • ReAction is een instrument om het gesprek met jongeren aan te gaan.
 • De game is interactief en innovatief.
 • De game is voor en door jongeren gemaakt.
 • Situaties worden gespeeld in een veilige gesimuleerde VR-omgeving in eigen school, buurthuis of jeugdinstelling.

Aansluiten bij belevingswereld jongeren:

 • Er zijn talloze manieren om het gesprek met jongeren aan te gaan, maar als we dit doen door aan te sluiten bij hun eigen belevingswereld, door interactief te gamen, is de kans van slagen op gedragsverandering groter. Uit onderzoek is ook gebleken dat jongeren informatie goed opnemen door interactief te ervaren. De jongeren zijn geïnteresseerd en staan open om te leren.
 • Doel is bewustwording te creëren, het dragen van messen te verminderen en zelfbewustzijn (‘ik kan mijn eigen keuzes maken, ook onder groepsdruk’) en weerbaarheid te trainen. Dit kan op een toegankelijke manier met VR, waar de speler midden in het spel wordt meegenomen en wordt uitgedaagd zelf na te denken en keuzes te maken om te de-escaleren of te escaleren.
 • Elke keuze maakt dat het spel een ander verloop krijgt. ReAction kan eindigen in het ziekenhuis, de ruzie wordt opgelost door met elkaar te praten, hulp te vragen, een mes wordt afgepakt, of de speler belandt in de gevangenis. ReAction gaat niet alleen over steekgeweld en het dragen van messen. Het behelst het vergroten van weerbaarheid, sexting (de aanleiding tot een (potentiële) ruzie, de werking en snelheid van social media, sociale vaardigheden, en het maken van eigen keuzes ondanks opruiing van anderen.
 • ReAction is gemaakt in samenwerking met ruim tachtig jongeren zodat hij goed aansluit op hun belevingswereld. Zo gebruiken we hun taal en verhaallijnen uit de praktijk. De stemmen en bewegingen van de jongeren zijn opgenomen en de jongeren hebben het team van feedback voorzien. ReAction is uitgebreid getest met jongeren uit Den Helder, Zaanstad en Rotterdam.

Waar wordt ReAction gespeeld?

 • ReAction wordt in 9 provincies gespeeld.
 • Doelgroep: basisscholen groep acht, praktijkscholen, brugklassen van vmbo, havo, vwo, mbo’s, hbo’s (opleiden social workers) buurthuizen en Jeugdinstellingen.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Jongerenwerkers en/of leerkrachten uit uw eigen gemeente geven gastlessen op scholen en in buurthuizen.
 • U ontvangt een technische- (hoe werkt VR?) en didactische (hoe geef ik de training aan de jongeren?) handleiding en werkvormen.
 • U krijgt de gebruikersrechten over de game en kunt deze onbeperkt inzetten binnen uw welzijnsorganisatie, school of gemeente.

Ons streven is meer games voor jongeren te maken zoals over digitaal welzijn: online gokken en AI.

Interesse? 

ReAction is te volgen op Instagram https://www.instagram.com/vr_game_reaction/

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Susan Rozemeijer, projectleider ReAction. Via e-mail: info@susanrozemeijer.nl

Leernetwerk

In samenwerking met Deelmee heeft ReAction een leernetwerk ReAction ontwikkeld, waarin we landelijk ervaringen opdoen, leren en alle kennis borgen, op één centrale plek.

Al het nieuws rondom ReAction plaatsen we in het leernetwerk ReAction evenals in de toekomst nieuwe Webinars in de agenda van ons leernetwerk. Het laatste Webinar dat we op maandag 13 november 2023 hebben gegeven, is terug te kijken in het Leernetwerk ReAction. Wil je het beluisteren? Klik hieronder om je kosteloos te registreren.

Webinar

Op donderdag 23 mei van 10:00-11:30 organiseert MEE & de Wering in samenwerking met platform Deelmee een Webinar over de bevindingen van een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoekers Dr. Barbara van der Ent en Niels Hermens. Zij zijn verbonden aan het lectoraat Empowerment en Professionalisering van Hogeschool Inholland. Gastspreker tijdens het Webinar is senior onderzoeker Dr. Barbara van der Ent.

Het verkennende onderzoek dat half maart 2024 is afgerond richt zich op de focusgroepen:

 • Leerlingen en docenten groep acht basisonderwijs (scholen in Den Helder)
 • Leerlingen en docenten Vmbo (Scholen in Alkmaar en Schagen)
 • Jongerenwerkers die de lessen op deze scholen hebben gegeven.

Inschrijven is kosteloos en kan via deze link: (je kunt het Webinar meteen koppelen aan je Google agenda) Impactmeting VR-game ReAction door Hogeschool Inholland | Deelmee

 “Door de game ben ik anders over messen gaan nadenken” aldus een jongere na het spelen van ReAction.”

Het ontwikkelen van de VR-game is mede mogelijk gemaakt door: 

VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren
VR-game ReAction van MEE & de Wering is genomineerd voor de Best Dutch Applied Game Awards 2023.

Aanmelden nieuwsbrief ReAction:

Stuur een mail naar info@susanrozemeijer.nl

Links naar eerder verschenen nieuwsbrieven over ReAction :

Links naar eerder verschenen berichten over ReAction in de media: