Verwijsindex

Als een medewerker van MEE & de Wering zich zorgen maakt over een jongere (tot 23 jaar), kunnen we deze jongere registreren in een landelijke digitale lijst genaamd de “verwijsindex”. Dit is belangrijk omdat als er iemand van een andere organisatie ook bezorgd is over dezelfde jongere, dan brengt de verwijsindex ons met elkaar in contact. Samen kunnen we dan bespreken hoe we de jongere het beste kunnen helpen. Registreren in de verwijsindex kan plaatsvinden zonder jouw toestemming, maar we proberen dit met jouw goedvinden te doen.

Bezwaar indienen

Wil je niet in de verwijsindex opgenomen worden? Dan kan je bezwaar indienen tegen de melding en het bewaren van je gegevens. In de brief die je van ons hebt ontvangen over de melding staat uitgelegd hoe je bezwaar kan indienen bij de gemeente van jouw woonplaats.