Leden gezocht voor de Adviesraad

 • 14 november 2023

Help jij mee om de cliënten van MEE & de Wering een stem te geven? We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Adviesraad, met name in de regio Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Zuid-Kennemerland. Maar we kunnen ook in de andere regio’s versterking gebruiken.

Voor de adviesraad zijn we op zoek naar nieuwe leden 
Het is nu meer dan ooit van belang dat er getoetst wordt hoe er in de zorg- en welzijnssector omgegaan wordt met cliënten. Dit is een serieuze taak waar de adviesraad van MEE & de Wering zich mee bezighoudt. Onderwerpen zijn: 

 • Kwaliteit van de geleverde hulp en ondersteuning 
 • Wachttijden 
 • Bereikbaarheid
 • Omgang
 • Informatie 

Naar aanleiding van deze onderwerpen geeft de Adviesraad gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur.  

Als lid van de Adviesraad woon je vier keer per jaar een vergadering bij. Daarnaast werk je (in overleg met de regiomanager) zelfstandig in jouw regio. Bijvoorbeeld door het bezoeken van bijeenkomsten over het sociaal domein in je gemeente, het afnemen van telefonische interviews en/of het organiseren van een cliëntenpanel.   

Naar wie zijn we op zoek? 

 • Je bent woonachtig in de regio die je vertegenwoordigt. 
 • Je bent bereid om feedback bij clienten of inwoners op te halen door het afnemen van telefonische interviews of het organiseren van een clientenpanel.
 • Je doet voorstellen voor verbetering of aanvulling van het aanbod of de dienstverlening. 
 • Je bent bereid tot het volgen van cursussen c.q. bijwonen van bijeenkomsten tot bevordering van de expertise van de Adviesraad. 
 • Je beschikt over voldoende tijd, energie en ambitie om de adviesraad verder te ontwikkelen.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband, bent empathisch en respectvol).
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
 • Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie. 

Vergoeding 
Je ontvangt een kleine onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding.  

Interesse of wil je meer weten? 
Heb je interesse om adviesraad lid te worden? Meld je aan via de knop hieronder. Of neem contact op met de voorzitter Peter Kempenaar: adviesraad@meewering.nl. 

De Adviesraad is gevestigd bij MEE & de Wering, Hertog Aalbrechtweg 18 1823 DL Alkmaar. 

Aanmelden