Schoolmaatschappelijk werk

Dit aanbod is beschikbaar in de gemeenten Den Helder, Schagen en Texel.

Schoolmaatschappelijk werk biedt ondersteuning bij opvoeding voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Als je kind door omstandigheden niet lekker in zijn vel zit of je andere zorgen hebt om je kind.

Hoe help ik mijn kind?

Iedere ouder of opvoeder heeft wel eens zorgen om zijn of haar kind. Je kan bezorgd zijn over gedrag, emoties of over de ontwikkeling. Of je vraagt je af hoe je het beste met een probleem om kan gaan.

Er kunnen ook situaties aan de hand zijn; onderwerpen waarover je als ouder of opvoeder advies van een deskundige wilt, bijvoorbeeld:

  • Scheiding, overlijden of ziekte.
  • Uw kind wordt gepest.
  • Uw kind is overmatig druk en onrustig.
  • Uw kind slaapt niet.
  • Uw kind vindt geen aansluiting bij andere kinderen.

Wat kunnen we voor je doen?

Schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelige hulp dat snel ingeschakeld kan worden door de basisschool en ouders. In gesprek met jou en school kijken we samen wat het probleem is, wat jouw vragen zijn en kijken we naar oplossingen. Vaak lukt het om met tips aan u en/of leerkracht of gesprekjes met jouw kind, te zorgen dat je het met elkaar weer redt. Mocht er meer nodig zijn dan overleggen we dat samen en helpt het schoolmaatschappelijk werk om een passende oplossing te vinden.  

Hoe kom ik in contact met schoolmaatschappelijk werk?

Via onderstaande knop kan je zelf contact met ons opnemen. Of je kunt het aanvragen via de basisschool of de kinderopvang. Elke basisschool en opvang in de gemeente Schagen, Den Helder en Texel heeft een vaste medewerker van het schoolmaatschappelijk werk. Wie dat is kan je vragen de intern begeleider van school of de leerkracht of de medewerker van de kinderopvang.

Vertrouwelijk

De schoolmaatschappelijk werkers gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie over jouw kind. Zonder jouw toestemming wordt er geen informatie aan anderen gevraagd en verstrekt.

Kosteloos

Aan de ondersteuning door het schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden