Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Adviesraad MEE & de Wering

De adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van MEE & de Wering. De adviesraad geeft advies over allerlei onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de ondersteuning, hulp- en dienstverlening, onder anderen over goede bereikbaarheid en informatievoorziening. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder.

De adviesraad heeft een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) dat zorgdraagt voor de planning, voorbereiding, agenda en verslaglegging van de vergaderingen en het uitvoeren van genomen besluiten. Voorzitter en secretaris van de adviesraad dragen zorg voor de correspondentie en het opstellen van (concept-)adviezen.

De raad behartigt cliëntbelangen, maar is geen klachtencommissie.

De adviesraad bestaat momenteel uit:

dhr. Peter Kempenaar (voorzitter)
mw. Pam de Groot (secretaris)
mw. Boukje Holwerda (secretaris)

Op dit moment zoeken wij leden voor de regio's Noordkop, Zuid-Kennemerland/IJmond en West-Friesland. Heeft u ideeën hoe we onze dienstverlening voor inwoners kunnen verbeteren? Indien u adviesraad wilt worden, of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de voorzitter, via adviesraad@meewering.nl.

De adviesraad is gevestigd bij MEE & de Wering, Hertog Aalbrechtweg 18 1823 DL Alkmaar

Jaarverslag 2021 (PDF)
Profielschets lid cliëntenraad (PDF) 

-------------------------------------------

De leden aan het woord
 

Pam de Groot, is sinds de zomer van 2020 lid van de adviesraad. Samen met Boukje Holwerda beheert zij het secretariaat.
Pam woont in Alkmaar en behoor dus tot de regio Noord-Kennemerland.

In Alkmaar is MEE & de Wering heel actief. Ik ben daar echt van onder de indruk. Afgelopen jaar mocht ik twee buurthuizen bezoeken om gewoon eens te kijken wat daar gebeurde. Ik ben alleen maar enthousiaster geworden. Mijn streven is zoveel als mogelijk voor de belangen van cliënten op te komen. En ook vooral vanuit cliëntperspectief te kijken naar wat er gebeurd.

 

Boukje Holwerda woont al meer dan 30 jaar in Velsen. Omdat zij naast haar werk in de laboratoriumsector behoefte had aan andere soorten gesprekken, zocht ze iets maatschappelijks voor in haar vrije tijd.
“Mijn oog viel op een krantenadvertentie waarin een adviesraadslid voor MEE & de Wering werd gevraagd voor de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. Ik heb toen contact met de voorzitter gezocht. Sinds november 2016 ben ik nu lid van de adviesraad. Ik praat en denk graag mee met zaken rond de ondersteuning van en voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Tevens ga ik graag ‘de boer op’ in mijn woonomgeving om een indruk te krijgen van wat er in de verschillende gemeenten speelt. Dit is nogal een klus, vooral ook omdat deze regio zeer divers is. Maar daardoor ook erg interessant!”

   

Peter Kempenaar woont in Hoorn en wilde na zijn pensioen maatschappelijk betrokken blijven. “Sinds kort neem ik deel als vrijwilliger aan de adviesraad van MEE & de Wering. Ik ken de organisatie en het werkveld van de hulpverlening goed vanuit eerdere werkzaamheden als manager bij onder andere Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting/Partners voor Jeugd. Ik heb eerder ook gewerkt in dezelfde regio als waar MEE & de Wering actief is. De uitdaging voor de adviesraad is de stem van de cliënt te laten horen in de organisatie en daarmee samen met de medewerkers van de organisatie de kwaliteit van de dienstverlening te laten toenemen. Het is een onderdeel waar ik mij graag voor inzet.” 

 

 

 

 

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's