Adviesraad

De adviesraad beoogt met zijn inzet bij te dragen aan het realiseren van de missie en doelstellingen van MEE & de Wering.
De adviesraad heeft tot taak de klanten van MEE & de Wering te vertegenwoordigen en binnen het kader van de doelstellingen van MEE & de Wering op te komen voor hun belangen.

Gevraagd en ongevraagd advies

De adviesraad geeft advies en ongevraagd over allerlei onderwerpen die voor klanten van belang zijn. Het advies kan gaan over de kwaliteit van de geleverde hulp en ondersteuning, maar ook over wachttijden, de bereikbaarheid, bejegening en de informatie die wordt gegeven. 

Vacature adviesraad

Wij zoeken nieuwe adviesraad leden! Heb je ideeën hoe we onze dienstverlening voor inwoners kunnen verbeteren? 

Samenwerking met klanten en medewerkers

Regelmatig heeft de adviesraad contact met klanten en inwoners en met medewerkers van MEE & de Wering. Daarbij haalt de raad signalen en problemen in de dienstverlening op en denkt met de raad van bestuur mee in oplossingen. Het gaat dan niet om het oplossen van de persoonlijke problemen die klanten hebben, maar in het zoeken naar verbeteringen in de hulp en ondersteuning die MEE & de Wering biedt.  

Leden

De adviesraad bestaat op dit moment uit de volgende mensen: 

Peter Kempenaar (voorzitter) 
Pam de Groot (secretaris) 
Boukje Holwerda (secretaris) 

Adviesraad documenten

Samenwerkingsovereenkomst
Huishoudelijk reglement
Profiel Adviesraad
Jaarverslag 2021 (PDF)