Podcastserie: Overbruggen van afstand tot de arbeidsmarkt

MEE & de Wering en Heliomare slaan de handen ineen met ‘Bruggenbouwers voor de regionale arbeidsmarkt’, een podcastserie over (mensen met) afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze serie creëren we een trefpunt tussen ondernemers, zorgverleners, zoekenden en degenen die het al hebben gevonden.

Samen met hun gasten zoeken Raoul van der Wel van MEE & de Wering en Marike de Kwant van Heliomare naar verbinding en ontwikkeling. Ook persoonlijke drijfveren die invloed hebben (gehad) op de keuzes van onze gasten in leven en werk komen aan bod. Wellicht hoor jij ook nét die informatie waardoor je zelf je netwerk, kennis of motivatie vergroot.

Aflevering 1: Werk en inkomen in coronatijd
In deze eerste aflevering spreken we met Ben Tap en Kurt Schumacher over ‘Werk en Inkomen in coronatijd’. Ben Tap is vanaf januari 2020 directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn) en heeft ruime ervaring met het werken met alle partners die nodig zijn voor een werkende arbeidsmarkt, zowel publieke organisaties als ondernemers. Kurt Schumacher werkt bij Heliomare als manager Arbeidsintegratie/REA (Route via Educatie naarArbeid), waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een reële kans worden aangeboden op (hernieuwde) duurzame deelname aan het arbeidsproces.

Ben ziet dat de coronamaatregelen het bedrijfsleven het afgelopen jaar op vele vlakken hebben beïnvloed, maar met de verwachte toegenomen werkloosheid lijkt het mee te vallen. De arbeidsmarkt blijkt zeer veerkrachtig.

Kurt merkt dat de effecten van de extra gelden vanwege de coronacrisis gewerkt hebben. Verder spreekt Kurt over manieren van verbinding en het belang van daad bij woord voegen.

Presentatie
Raoul van de Wel heeft in zijn verbinding met MEE & de Wering al veel functies beoefend, tegenwoordig als manager Programma’s & Projecten. Daarnaast is hij betrokken bij en verantwoordelijk voor de programmalijnen Positieve Gezondheid, Arbeid & Activering en de Academie en alle projecten die hieronder vallen. Marike de Kwant is ooit begonnen als ergotherapeut in het revalidatiecentrum van Heliomare en heeft daarna haar ervaringen uitgebreid bij andere bedrijfsonderdelen. De laatste jaren is zij vooral gericht op Arbeidsintegratie en de actieve inzet van vrijwilligers.

Aflevering 1 op Soundcloud

Aflevering 2: Topsport, creativiteit en talentontwikkeling 
In deze tweede aflevering spreken we met Pieter de Waard, voorzitter en directeur bij voetbalclub Telstar, en Jeroen Peetoom, topsportbegeleider bij AZ. Zij discussiëren over talentontwikkeling door creatief te zijn, en hoe je op die manier kan blijven voorlopen op je concurrenten. Ook komt de invloed van werk op het privéleven, en omgekeerd, aan bod. 

Telstar wil een afspiegeling van een winkelstraat zijn: iedereen moet er terechtkunnen. Met Telstar Thuis in de Wijk bouwt de club bruggen in de maatschappij. Jongeren die dat om verschillende redenen goed kunnen gebruiken, krijgen via sportprojecten een steuntje in de rug. Op deze manier draagt de club bij aan de leefbaarheid in de wijken. 

Om met beperktere middelen dan andere voetbalclubs mee te kunnen blijven doen in de top, volgt AZ het ‘totale-mens-principe’. Jeroen: “Teleurstellingen en tegenslag kunnen – niet alleen voor spelers, maar voor alle mensen – als benzine worden gebruikt, als motivatie. Met hulp en ondersteuning wordt mentale ruimte gemaakt om andere talenten te ontwikkelen.” 

Aflevering 2 op SoundCloud

Aflevering 3: Kleine stappen, grote successen 
Jort van der Meulen, schoolleider bij Heliomare Onderwijs, en Sanne van Kerkhof, projectmedewerker bij MEE & de Wering, zijn de gasten in deze derde aflevering. Jort heeft ruime ervaring als leraar op verschillende scholen voor moeilijk lerende kinderen. Sanne werkt met jongeren die vastlopen na hun middelbare school. Hoe stimuleren zij deze jongeren om in actie te komen? Hoe leren zij ze met teleurstellingen om te gaan? Hoe bereiken zij bedrijven die jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zouden willen nemen? 

“Uitspreken wat je wilt, haalbare doelen stellen en kleine stapjes daar naartoe zetten”, aldus Olympisch kampioene Sanne. Jorts aanpak: “De angst voor het onbekende wegnemen bij bedrijven en als onderwijsinstelling ook durven afwijken van het boekje.” Maatwerk is cruciaal, volgens onze gasten. 

Aflevering 3 op SoundCloud

Aflevering 4: Superouderen en preventief werken!
Onze gasten in deze vierde en laatste aflevering zijn Menno Siebinga, voormalig vechtsporter, fysiotherapeut, oprichter van Superouderen en eigenaar van Kennisinstituut Body & Brein, en David Lopes Horta, die bij MEE & de Wering met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt motiveert om stappen te zetten richting werk.

David ziet in zijn werk dat de, vanuit de Particpatiewet, gevraagde zelfredzaamheid lastig is voor heel veel mensen. Zijn methode: laagdrempelige doelen stellen en zo kleine succeservaringen opdoen. “Kleine succesjes zijn zo goed voor het zelfvertrouwen. Positief blijven is belangrijk. Probeer om te denken, om te draaien, wat is er wel haalbaar?” Dat zijn volgens Menno vaardigheden die zijn aan te leren. Daarnaast spreekt Menno over het belang van preventief werken. Hij deelt zijn inzichten en ervaringen en geeft tips om vitaal ouder te worden. “Bedenk waar je gelukkig van wordt en zet de technologie beter in.”

Aflevering 4 op SoundCloud