Hogeschool Inholland onthult eerste onderzoeksresultaten van VR-game ReAction

Hogeschool Inholland zal de bevindingen van een verkennend onderzoek naar de VR-game ReAction bekendmaken in een webinar op 23 mei.
Deze game, ontwikkeld door MEE & de Wering, wordt landelijk uitgerold als een bedienmodel onder gemeenten, scholen en welzijnsorganisaties. Het verkennende onderzoek richt zich specifiek op de impact van de game op jongeren, jongerenwerkers en docenten.

Sinds de lancering van ReAction in 2023 zijn er al gastlessen gegeven op scholen in zeven provincies. Jongerenwerk Den Helder en Link Jongerenwerk hebben de lessen voor het onderzoek op de scholen in Schagen en Alkmaar gegeven. De focusgroep van het verkennend onderzoek bestaat uit leerlingen van basisschool groep acht en vmbo.

Het verkennende onderzoek, dat binnenkort wordt afgerond, werpt een licht op de impact van ReAction in het aanpakken van verschillende uitdagingen waarmee jongeren vandaag de dag worden geconfronteerd. Zoals het dragen van messen en steekgeweld, groepsdruk en sexting.


Om de resultaten van het verkennend onderzoek te presenteren, organiseert MEE & de Wering in samenwerking met Deelmee een webinar op donderdag 23 mei van 10:00-11:30 uur. Dr. Barbara van der Ent, senior onderzoeker verbonden aan Hogeschool Inholland, zal tijdens dit webinar de bevindingen delen met het publiek.

Het webinar is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de impact van ReAction. Meld je aan via de volgende link:https://www.deelmee.nl/kalender/activiteit/2517-impactmeting-vr-game-reaction-door-hogeschool-inholland