Enthousiasme samenwerkingspartners voor Welzijn op Recept groot

De gemeente Den Helder is onlangs, na een pilot van anderhalf jaar, gestart met Welzijn op Recept als reguliere interventie. Daphne Gans, regiomanager bij welzijnsorganisatie MEE & de Wering en Heleen Dijksterhuis, senior adviseur zorg en innovatie bij ZONH en projectleider bij de pilot, delen terugblikkend hun ervaringen en wat belangrijk is voor het welslagen van deze verdere uitrol.

Op 26 maart 2024 vond in Den Helder de kick-off plaats van Welzijn op Recept als reguliere interventie, uitgevoerd in acht huisartsenpraktijken. Het besluit hiertoe werd in gezamenlijkheid genomen door de Stuurgroep, waarin de huisartsenorganisatie, welzijnsorganisatie MEE & de Wering en de gemeente vanaf het begin verenigd zijn.

Hoe het begon

Veel van de aanwezigen zullen teruggedacht hebben aan de eerdere kick-off op 26 januari 2023. Die markeerde het officiële startmoment van Welzijn op Recept in de gemeente na slechts drie maanden van voorbereiding. Wethouder de Vrij was erbij, met onder anderen volksgezondheid, integratie en wijkgericht werken in zijn portefeuille. Vanuit landelijke positieve ervaringen was hij enthousiast geworden voor de inzet van Welzijn op Recept in zijn eigen woonplaats. En dat is hij nog steeds.

Al snel werd welzijnsorganisatie Mee & de Wering erbij betrokken. Gans: “Er was al persoonlijk contact vanuit ervaring in andere gemeenten, zoals Hoorn.” De huisartsenkoepel reageerde eveneens enthousiast: huisartsenpraktijk het Middenschip wilde meedoen. ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland)is eveneens vanaf het begin betrokken geweest. Als ROS zet ZONH zich in om een krachtige eerstelijnszorg en goede domeinoverstijgende zorg in de regio te realiseren. Dijksterhuis: “Welzijn op Recept is een mooi voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking. Als onafhankelijke partij hebben we een stevige projectstructuur neergezet ter ondersteuning van de samenwerking, denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een Stuurgroep. Samen hebben we duidelijke afspraken gemaakt, steeds goed gemonitord en waar nodig, aangepast. Beslissingen worden altijd in gezamenlijkheid genomen. Zo borgen we dat de neuzen dezelfde kant op blijven en we dezelfde koers varen.”

Positieve ervaringen

De ervaringen die de samenwerkingspartners hadden opgedaan in de pilot waren zo positief dat het besluit om structureel door te gaan, bijna vanzelfsprekend was. Gans: “Welzijn op Recept kan zoveel afvangen aan de voorkant. Het is geweldig dat we met deze eenvoudige interventie preventief inzet kunnen plegen.”

Meer informatie over Welzijn op Recept lees je op de website van het Landelijke Kennisnetwerk.