Beste (toekomstige) ketenpartner

We werken graag duurzaam samen met verschillende organisaties, om inwoners van Noordwest-Holland verder te kunnen helpen met al hun vragen binnen het sociaal domein. Samen bieden we informatie, advies en ondersteuning zodat mensen (weer) grip op hun leven krijgen.

Waarom we doen wat we doen

Onze missie is om mensen (tijdelijk) te ondersteunen in het zelfstandig en volwaardig meedoen in de samenleving. Zo maken we participatie mogelijk voor álle inwoners van Noordwest-Holland . Want iedereen verdient het om volwaardig mee te mogen en kunnen doen aan de maatschappij.

Ons doel is dat álle inwoners zich welkom voelen, dat zij ons als toegankelijk ervaren en dat zij zich geborgd voelen.

Rob Hartings, bestuurder MEE & de Wering

We zetten bij onze diensten en activiteiten in op preventie en op duurzaam resultaat. We faciliteren, denken mee, wijzen de weg én ondersteunen mensen bij de vervolgstappen. Samen met onze partners voorkomen we op deze manier zoveel mogelijk de inschakeling van noodzakelijke professionele hulp in de tweede- of derdelijnszorg en begeleiding.

We nemen problemen niet over, maar bieden een steun in de rug. Zodat mensen leren om het zelf op te lossen.

Hoe wij werken

Ons team van ruim 200 medewerkers en meer dan 500 vrijwilligers werkt met trots en vertrouwen aan onze missie. Dit doen we aan de hand van onze drie kernwaarden:

  • Bevlogen
    We zien geen dossiers, maar mensen. Met al hun leuke en minder leuke kanten. Door deze oprechte interesse pikken we belangrijke signalen goed op, zodat we samen met onze partners de ondersteuning kunnen bieden die nodig is. En dat doen we met veel passie en plezier.
  • Effectief
    We blijven ons – samen met onze partners en de klanten zelf – richten op het duurzame eindresultaat: inwoners helpen om gezond en tevreden te kunnen leven. We komen in actie, kijken verder dan ons eigen vakgebied en denken ook buiten gebaande paden om zaken voor elkaar te krijgen.
  • Deskundig
    We zetten onze (specialistische) kennis en ervaring in om álle doelgroepen goed te kunnen ondersteunen. Hierbij weten we wat de mogelijkheden zijn vanuit de wet- en regelgeving én hoe we iemand het beste kunnen helpen. Deze kennis delen we ook graag met onze partners via collegiaal overleg of het geven van training aan andere professionals.

Kwaliteit staat voorop

De kwaliteit van ons werk moet toetsbaar en aantoonbaar van hoge kwaliteit zijn. Wij werken daarom volgens de kwaliteitsnormen van ISO 9001:2015. Daarnaast vragen we regelmatig beoordelingen op bij klanten, zodat we onze dienstverlening continu kunnen verbeteren. Ook controleert onze Raad van Toezicht of wij onze taken goed vervullen. Dit doen zij aan de hand van de ‘Visie op toezicht’ en de ‘Governancecode  sociaal werk (2016).

Onze klanten beoordelen onze hulp gemiddeld met een 8.3

Samenwerken?

Om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van inwoners, hebben we binnen het sociaal domein verschillende partnerschappen met gemeenten in Noord-Holland, woningbouwcorporaties, het UWV, scholen, het zorgkantoor en aanbieders van verzorging en verpleging.

Daarnaast gaan we ook graag nieuwe partnerschappen aan. Hierbij richten we ons op de mogelijkheden op de lange termijn, zodat we samen voor duurzame resultaten kunnen gaan. Als solide partner denken we met je mee in projecten en dienstverlening, komen met oplossingen en verstaan we ons vak als geen ander. Ook ontwikkelen we samen projecten op maat.

Dus kunnen we iets voor elkaar betekenen? Vraag dan naar de regiomanager van jouw gemeente. Samen bieden we de best mogelijke hulp aan de inwoners van Noordwest-Holland.

“Samen bieden we een breed pakket aan oplossingen in het sociaal domein, voor en door de samenleving.”

MEE & de Wering

Onze diensten

Met deze diensten vinden wij een oplossing voor al jouw uitdagingen.

Ons strategisch kader

Lees meer over onze koers voor de komende jaren in het strategische kader.

Ons aanbod voor klanten

Bekijk op welke manier we klanten kunnen ondersteunen bij hen in de buurt.

Hoe wij onze klanten helpen

Er zijn verschillende projecten in verschillende regio’s waar we ons richten op het voorkomen en verminderen van armoede. In deze projecten worden gezinnen intensief ondersteunt bij hun hulpvraag. Bijvoorbeeld door samen te kijken hoe schulden aangepakt of voorkomen kunnen worden. 

Wil je meer weten over onze projecten?

Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar in de regio Noord-Kennemerland staat een speciaal team professionals klaar: Team Jong. Zij ondersteunen jongeren met al hun vragen of zorgen op alle thema’s. Bijvoorbeeld bij geldzaken, bij vragen over wonen, bij familieproblemen of bij werk en studievragen. 

Wil je meer weten over Team Jong Alkmaar?

Is er binnen jouw gemeente sprake van steekincidenten door jongeren en wil je dit verminderen of voorkomen? Wij willen dit ook.

Om het preventieve aanbod voor jongeren tussen 12 t/m 23 jaar nog beter te laten aansluiten op de belevingswereld van jongeren ontwikkelen wij in samenwerking met jongerenwerk Den Helder, ImproVive, en Games For Health de VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren.

Lees hier meer over ReAction
Video impressie: https://youtu.be/OJKiqsHtkK0
Interesse, aanmelden of vragen? Stuur je vraag naar info@susanrozemeijer.nl

Gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen is belangrijk, maar het is niet altijd makkelijk. Wij adviseren, ondersteunen en helpen mensen op weg via het project JOGG, jongeren op gezond gewicht. Dit is een project van de gemeente Alkmaar waarbij iedereen in Alkmaar wordt ingezet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Voor gezinnen met een laag inkomen is er het project Kinderarmoede gestart in de gemeente Medemblik. In de gemeente Medemblik leven naar verwachting ca. 900 kinderen (leeftijd 0 – 18 jaar) in armoede. Het project richt zich op het voorkomen van schulden en op het bieden van ondersteuning zodra er schuldenproblematiek speelt. Het project bestaat uit drie pijlers: Inventarisatie – intensivering samenwerking met scholen – laagdrempelige hulp naast de gemeentelijke schulhulpverlening.

Wil je meer weten over kindregelingen en wat wij hierin doen?