Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Uw rechten

 • Inzage 
  U hebt recht inzage in en afschrift van uw gegevens. U kunt niet om originelen vragen, maar wel om kopieën. In uitzonderlijke situaties kan MEE & de Wering uw verzoek weigeren. Dat kan als de privacy van een andere persoon wordt geschonden. Maar dan moet wel dat belang zwaarder wegen dan uw belang.
   
 • Recht op aanvulling, correctie en afscherming 
  U hebt het recht om uw dossier aan te vullen, te corrigeren en af te schermen. Zo kunt u ook een eigen verklaring in het dossier laten opnemen (de medewerker van MEE & de Wering hoeft het met de inhoud van die verklaring niet eens te zijn). U hebt ook het recht gegevens te corrigeren als deze feitelijk onjuist zijn. Verder mag u bepaalde gegevens afschermen. Dit zorgt er voor dat de door u genoemde personen geen inzage krijgen in delen van uw dossier.
   
 • Recht op verwijdering en vergetelheid 
  U hebt het recht gegevens die niet relevant zijn voor de ondersteuning die u van ons krijgt, te laten verwijderen. In bepaalde situaties kunt u ook verzoeken om helemaal vergeten te worden. Dit betekent dat wij al uw gegevens anoniem maken, zodat ze niet meer aan u verbonden zijn. De gegevens in het digitale dossier kunnen in verband met de financiering van MEE & de Wering pas vijftien jaar na het laatste contact helemaal vernietigd worden.
   
 • Afhandeling van uw verzoek
  Een verzoek tot inzage, afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, verwijdering of vernietiging kunt u schriftelijk indienen bij de medewerker waar u contact mee heeft. MEE & de Wering zal uw verzoek binnen één maand afhandelen. MEE & de Wering kan op grond van de wet uw verzoek weigeren. MEE & de Wering kan u ook vragen of u zich wilt legitimeren. De medewerker waar u contact mee heeft en die het dossier heeft opgesteld wordt betrokken bij de afhandeling van uw verzoek.

 • Bezwaar verwijsindex
  U hebt het recht bezwaar in te dienen tegen registratie van uw gegevens in de verwijsindex. Dit bezwaar moet u sturen naar de gemeente van uw eigen woonplaats. In de brief van MEE & de Wering die u over uw registratie in de verwijsindex gehad heeft, staat aangegeven hoe u dat moet doen.

Downloads

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's