Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Rechten, plichten en klachten

Als cliënt van MEE & de Wering heeft u rechten en plichten.
Wat dit precies inhoudt kunt u hieronder lezen. 
 

Privacy

MEE & de Wering gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft organisaties voor hoe zij met persoonsgegevens moeten omgaan. Wij houden ons aan deze regels omdat wij de bescherming van uw privacy belangrijk vinden.

Voor uw rechten als betrokkene zoals inzage, afschrift, wijziging en vernietiging verwijzen wij u naar de pagina's privacy en persoonsgegevens en uw rechten.
Heeft u specifieke vragen over privacy? Dan kunt u die stellen aan onze functionaris gegevensbescherming via functionarisgegevensbescherming@meewering.nl of 088-0075000.

Hieronder vindt u meer informatie over privacybescherming en uw persoonsgegevens.


Verwijsindex en meldcode

Meldcode
MEE & de Wering werkt volgens de Wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is verplicht voor de volgende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie.

MEE & de Wering handelt naar deze meldcode. Wij zijn wettelijk verplicht om ons eraan te houden. Deze meldcode is bedoeld om volgens een stappenplan acties te ondernemen, als we signalen opvangen of vermoedens hebben van een situatie waarin huiselijk geweld, of van ouderen-of kindermishandeling speelt. Wij willen deze situaties zo snel mogelijk herkennen en daarna snel de juiste hulp inzetten. Hiermee helpen we om het huiselijk geweld en de kindermishandeling te stoppen.

De professionals van MEE & de Wering proberen altijd hun vermoeden zo snel mogelijk met alle betrokkenen te bespreken. Indien nodig melden we de situatie aan bij Veilig Thuis. We lichten de betrokkenen (ouders en kinderen boven de 12) in principe in als we een melding doen bij Veilig Thuis. Als de veiligheid van de cliënt of een ander hierdoor in gevaar komt, doen we dit echter niet.

Verwijsindex
De verwijsindex is een landelijk systeem waarin professionals melding maken van hun betrokkenheid bij een jongere.
Doelgroep is jongeren (0-23 jaar) bij wie zich problemen voordoen waardoor hun persoonlijke ontwikkeling wordt bedreigd en waardoor zij buiten de maatschappij dreigen te vallen.
De Verwijsindex brengt meldingen van hulpverleners bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. In de verwijsindex wordt geen informatie opgenomen over de aard en inhoud van de zorgen en begeleiding. Gebruik van de Verwijsindex moet bijdragen aan een betere coördinatie in de hulpverlening en een effectievere samenwerking van hulpverleners.
Voor meer informatie: www.verwijsindex.tv/ouders.

Downloads

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's