Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de organisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de organisatie betrokken belanghebbenden af.

De raad van toezicht van MEE & de Wering houdt op professionele en maatschappelijk ondernemende wijze toezicht op de organisatie. De raad fungeert als sparringpartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit alles conform de vastgelegde statuten, de Visie op toezicht en de Governancecode Sociaal Werk. Leden en de voorzitter van de raad van toezicht hebben het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord bij te staan bij onderwerpen als het invoeren van zelforganisatie, bevlogen ondernemerschap en kwaliteit van dienstverlening. Zeker omdat we ons omvormen naar een maatschappelijke onderneming, is het effectief omgaan met (financiële) risico’s een uitdaging.

MEE & de Wering volgt de leidende principes voor goed bestuur en toezicht die zijn samengebracht in de Governancecode sociaal werk (2016). Deze principes zijn:

 • Bij alles wat zij doet, houdt de organisatie haar maatschappelijke doelen steeds voor ogen. Bestuur en toezichthouders hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
 • Bestuur en toezichthouders zijn verantwoordelijk voor (het in acht hemen van) de governance binnen de organisatie.
 • Bestuur en toezichthouders zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
 • De organisatie investeert in de omgang en dialoog met interne en externe belanghebbenden.
 • Bestuur en toezichthouders zijn geschikt voor hun taak.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en de continuïteit van de organisatie.
 • De toezichthouder houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.

Daarnaast heeft de raad van toezicht een visie op toezichthouden geformuleerd. De raad beoogt met deze Visie op toezicht aan interne en externe belanghebbenden inzichtelijk te maken waar de raad voor staat, wat men van de raad kan verwachten en hoe de raad toezicht houdt.

De samenstelling van de raad van toezicht per 1 februari 2021 is als volgt:

 • Mevrouw C.(Christel) Portegies (voorzitter)
 • De heer S.T.J. (Stephan) Deen
 • Mevrouw D (Dorien) Graas
 • De heer J. (Jaap) Purmer
 • De heer E. (Edwin) Levels
 • Mevrouw N. (Natasja) Nikolić (trainee)

Profielschets voorzitter raad van toezicht

Profielschets lid raad van toezicht 

Register en rooster van aftreden raad van toezicht

Visie op toezicht

Governancecode Sociaal werk (2016)


De raad van toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ)


Wilt u in contact komen met de raad van toezicht, stuur dan een e-mail naar Raadvantoezicht@meewering.nl 

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's