Bestuur/managementteam

Bestuur

MEE & de Wering volgt in haar bestuurlijke organisatie de principes en uitgangspunten van de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en het model Raad van Toezicht/Raad van Bestuur (directie). De statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn aan de Governancecode aangepast. De primaire dienstverlening wordt geboden door vier regionale multidisciplinaire teams. Deze werken onder leiding van een regiomanager. De ondersteunende diensten worden op centraal niveau georganiseerd. De cliëntenraad en de ondernemingsraad functioneren op basis van de wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden die zij hebben en voeren regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.

Bekijk hier het register Raad van Toezicht.

Bekijk hier de organogram van MEE & de Wering.


MEE NL

MEE & de Wering participeert in MEE NL. MEE NL richt zich onder andere op (arbeids)participatie, sport en bewegen, training en scholing en cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg. 

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's