Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Organisatie

Wij zorgen er voor dat mensen hun leven weer op de rit krijgen.

We vinden het belangrijk dat iedereen, naar vermogen, kan meedoen in de samenleving. En de regie over het eigen leven krijgt en behoudt. Wij staan voor een samenleving waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Met onze kennis, ervaring en preventieve aanpak zetten wij ons hier met veel enthousiasme voor in.

Onze missie is: onze cliënten te ondersteunen in het zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Daar waar zij - om welke reden dan ook - moeite hebben om hun leven (weer) goed op de rit te krijgen.

Wij doen dit deskundig, bevlogen en effectief.

Wij bieden onze cliënten effectieve ondersteuning die hen helpt:

• zelfredzaam te zijn
• deel te kunnen nemen aan de samenleving
• grip op hun leven (terug) te krijgen
• hun wensen en ambities te realiseren

Onze cliënten zijn kwetsbare mensen die vaak een stapeling van problemen ervaren. Dat belemmert hen om zelfredzaam te zijn en gewoon deel te nemen aan de maatschappij. Vragen van onze cliënten gaan bijvoorbeeld over de opvoeding, geen aansluiting kunnen vinden in het onderwijs of op het werk, vastlopen in de zorg, schulden hebben, psychische problemen of relatieproblemen ervaren. Iedereen die ondersteuning nodig heeft om zijn leven (weer) op de rails te krijgen kan bij ons terecht. Ook het netwerk van cliënten zoals gezinsleden, familie, vrienden of collega’s ondersteunen wij. Zij kunnen advies of praktische ondersteuning krijgen om iemand verder te helpen of om hun taak als mantelzorger uit te kunnen voeren.

We zijn een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. We bieden jongerenwerk, vrijwilligerswerk en Integrale Vroeghulp. Vraagverheldering, informatie, advies en ondersteuning, dat zijn een paar voorbeelden van onze diensten. Andere voorbeelden zijn ouderenwerk, (school)maatschappelijk werk, sociaal juridische dienstverlening, onderzoek & diagnostiek.
We initiëren, ontwikkelen en voeren projecten uit die de zelfredzaamheid en participatie bevorderen.

We hebben jaren lange deskundigheid in huis om mensen binnen hun mogelijkheden optimaal mee te laten doen aan de samenleving. We bieden hulp, begeleiding en activering. We zijn bevlogen en gedreven om dat tot stand te brengen. En we zijn effectief in onze aanpak: we kijken over de grenzen van ons eigen vakgebied heen en we werken desgewenst samen met ander partijen voor het beste resultaat.

Noordwest-Holland is ons werkgebied. We onderscheiden de volgende regio’s: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, IJmond en Zuid-Kennemerland. We werken samen met verschillende organisaties zoals gemeenten, scholen, UWV, jeugdgezondheidszorg, zorgaanbieders en (gespecialiseerde) vrijwilligers.

In het strategisch kader 2019-2023 staat onze koers voor de komende jaren. Vanuit het speerpunt 'preventie en partnerschap' gaan we onze bestaande samenwerkingsrelaties verstevigen en verder duurzaam uitbouwen en aan andere partners in het sociale domein gaan we onze effectieve aanpak presenteren. We willen dat partijen ons zien als een solide partner die meedenkt en met oplossingen komt voor het sociale domein. We zijn ervan overtuigd dat we als maatschappelijke organisatie dat doel bereiken. Dat we toegevoegde waarde leveren aan het leven van onze cliënten en aan alle facetten van het sociaal domein. Onze praktijkvoorbeelden laten klinkende resultaten zien. Dit alles vanuit ons motto: Niets is onmogelijk.

 

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's