Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van MEE & de Wering. De cliëntenraad geeft advies over allerlei onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de ondersteuning, hulp- en dienstverlening, onder anderen over goede bereikbaarheid en informatievoorziening. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder.

De cliëntenraad heeft een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) dat zorgdraagt voor de planning, voorbereiding, agenda en verslaglegging van de vergaderingen en het uitvoeren van genomen besluiten. Voorzitter en secretaris van de cliëntenraad dragen zorg voor de correspondentie en het opstellen van (concept-)adviezen.

De raad behartigt cliëntbelangen, maar is geen klachtencommissie.

De cliëntenraad bestaat momenteel uit:

dhr. Nico Bosch (voorzitter en penningmeester)
mw. Pam de Groot (secretaris)
mw. Boukje Holwerda (secretaris)
dhr. Ruud Bos BA
dhr. Peter Kempenaar

Op dit moment zoeken wij twee leden voor de regio Noordkop en een lid voor de regio Zuid-Kennemerland/IJmond. Heeft u ideeën hoe we onze dienstverlening voor inwoners kunnen verbeteren? Indien u cliëntenraadlid wilt worden, of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de voorzitter, via clientenraad@meewering.nl.

De cliëntenraad is gevestigd bij MEE & de Wering, Hertog Aalbrechtweg 18 1823 DL Alkmaar

Jaarverslag 2020 (PDF)
Profielschets lid cliëntenraad (PDF) 
Huishoudelijk Reglement CR (PDF)
Samenwerkingsovereenkomst CR en raad van bestuur

-------------------------------------------

De leden aan het woord

 

“Ik ben Nico Bosch en sinds 2017 voorzitter van de cliëntenraad. Sinds 2021 vervul ik ook de functie van penningmeester. Met 41 jaar onderwijs- en bestuurservaring zocht ik bij mijn pensionering een nieuwe uitdaging. Ik voel me zeer betrokken bij de medemens. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, in het belang van de cliënt.”
Nico woont in Opmeer en is cliëntenraadlid voor de regio West-Friesland.

 

Pam de Groot, is er sinds de zomer van 2020 bij. Sinds augustus vormt zij samen met Boukje Holwerda het secretariaat.
“Ik woon in Alkmaar en behoor dus tot de regio Noord-Kennemerland. Vanwege corona is het nog niet gelukt om eens binnen te lopen in buurthuizen waar activiteiten zijn. Dat zou ik graag willen, zodat ik nog beter zicht krijg op cliënten en vrijwilligers. Het dienstenaanbod van MEE & de Wering in mijn omgeving is groot. Ik ben daar erg van onder de indruk en wil daar graag onderdeel van zijn!”

 

Boukje Holwerda woont al meer dan 30 jaar in Velsen. Omdat zij naast haar werk in de laboratoriumsector behoefte had aan andere soorten gesprekken, zocht ze iets maatschappelijks voor in haar vrije tijd.
“Mijn oog viel op een krantenadvertentie waarin een cliëntenraadslid voor MEE & de Wering werd gevraagd voor de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. Ik heb toen contact met de voorzitter gezocht. Sinds november 2016 ben ik nu lid van de cliëntenraad. Ik praat en denk graag mee met zaken rond de ondersteuning van en voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Tevens ga ik graag ‘de boer op’ in mijn woonomgeving om een indruk te krijgen van wat er in de verschillende gemeenten speelt. Dit is nogal een klus, vooral ook omdat deze regio zeer divers is. Maar daardoor ook erg interessant!”

 

Het dienstenaanbod van MEE & de Wering in de regio Alkmaar is overweldigend. Maar wat doet iemand uit Heiloo, afkomstig uit de ziekenhuiswereld (intensive care-verpleegkundige), voormalig voorzitter van de ondernemingsraad van het MC Slotervaart met een bachelor cultuurwetenschappen in de cliëntenraad van MEE & de Wering? Deze vraag beantwoordt Ruud Bos gemakkelijk: "Vanuit een humanistische mensvisie ga ik met een fris oog de belangen van de cliënten van MEE & de Wering, met name die in de regio Alkmaar, behartigen. Daarvoor verlaat ik mijn comfortzone om op een geheel nieuw terrein aan de slag te gaan met de cliënten en de professionals. Ik hoop van toegevoegde waarde te kunnen zijn, waardoor de dienstverlening op een nog hoger plan wordt getrokken dan hij nu al is. Vanzelfsprekend ben ik laagdrempelig benaderbaar voor alle cliënten en professionals van MEE & de Wering. Ik wil u snel ontmoeten. Tot straks!”
 

 

Peter Kempenaar woont in Hoorn en wilde na zijn pensioen maatschappelijk betrokken blijven. “Sinds kort neem ik deel als vrijwilliger aan de cliëntenraad van MEE & de Wering. Ik ken de organisatie en het werkveld van de hulpverlening goed vanuit eerdere werkzaamheden als manager bij onder andere Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting/Partners voor Jeugd. Ik heb eerder ook gewerkt in dezelfde regio als waar MEE & de Wering actief is. De uitdaging voor de cliëntenraad is de stem van de cliënt te laten horen in de organisatie en daarmee samen met de medewerkers van de organisatie de kwaliteit van de dienstverlening te laten toenemen. Het is een onderdeel waar ik mij graag voor inzet.” 

 

 

 

 

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's