Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Cliëntenraad

MEE & de Wering beschikt over een ambitieuze cliëntenraad, die zich graag inzet voor de belangen van kwetsbare mensen. De raad bestaat uit een dagelijks bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en daarnaast maximaal zes andere leden. Hierin kunnen (ex)cliënten, ouders of wettelijke vertegenwoordigers uit het werkgebied van MEE & de Wering zitting hebben. De zittingstermijn bedraagt drie jaar. Gedurende het jaar wordt geïnventariseerd welke onderwerpen de cliëntenraad wil bespreken.

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van MEE & de Wering over allerlei onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening. De raad behartigt cliëntbelangen, maar is geen klachtencommissie.

Indien u deel wilt uitmaken van deze raad, of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de voorzitter, via clientenraad@meewering.nl.

De cliëntenraad is gevestigd bij MEE & de Wering, Hertog Aalbrechtweg 18 1823 DL Alkmaar

Een profielschets voor een lid van de cliëntenraad is hier te lezen.
U kunt hier het jaarverslag 2019 van de cliëntenraad lezen.

U kunt hier de Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad - MEE & de Wering lezen

De voltallige cliëntenraad bestaat momenteel uit:

mw. Boukje Holwerda, dhr. Klaas Schot, dhr. Nico Bosch (voorzitter), mw. Irene Geiger (penningmeester), mw. Gonny de Vries en mw. Pam de Groot.


De cliëntenraad beschikt tevens over een huishoudelijk reglement

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's