Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

ANBI

MEE & de Wering staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 is deze informatie openbaar.

 

Een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

 • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
 • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
 • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de ANBI.

Overzicht gegevens:

Doelstelling:
De stichting heeft als doel: bij te dragen aan het welzijn, de welzijnsbeleving en de maatschappelijk participatie van burgers, waaronder (doch niet beperkt tot) het bieden van ondersteuning aan mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, gericht op individuele ontwikkeling en ontplooiing en de maatschappelijke participatie en integratie van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:
Strategisch kader 2019-2023

Financiële verantwoording:
Balans 2016
Balans 2017
Balans 2018
Balans 2019
Balans 2020

Staat van baten en lasten 2016
Staat van baten en lasten 2017
Staat van baten en lasten 2018
Staat van baten en lasten 2019
Staat van baten en lasten 2020

WNT 2018
WNT 2019

WNT 2020


 

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's