Meldcode en verwijsindex

Als wij vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld is of ouderen- of kindermishandeling, maken wij hier een melding van. Op deze manier kunnen we snel de juiste hulp inzetten. 

Meldcode

In Nederland hebben we de Wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet maakt het verplicht om een vermoeden van geweld in huis en mishandeling van kinderen of ouderen te melden bij een landelijke organisatie. Dit wordt ook wel ‘de meldcode’ genoemd.  

De meldcode wordt gebruikt in het onderwijs, de gezondheidszorg, de kinderopvang, bij jeugdzorg, de politie en justitie en bij maatschappelijke ondersteuning. Wij maken dus ook een melding wanneer het nodig is. Zodat we samen het geweld of de mishandeling zo snel mogelijk kunnen laten stoppen. 

Eerst vermoeden bespreken

Ziet een medewerker signalen van geweld of mishandeling? Dan volgen we een stappenplan om snel de juiste hulp in te kunnen zetten. We bespreken bijvoorbeeld eerst ons vermoeden met de mensen die ermee te maken hebben. 

Als wij denken dat het nodig is maken we een melding van de situatie bij Veilig Thuis. Soms vragen we alleen advies aan Veilig Thuis en gaan we samen met klanten aan de slag met het gegeven advies. We laten het altijd weten dat we contact hebben met Veilig Thuis. Dit vertellen we aan de mensen om wie het gaat, volwassenen en ook kinderen (ouder dan 12 jaar). Is dit niet veilig voor iemand? Dan kunnen wij de keuze maken om mensen niet vooraf te informeren over de melding die wij hebben gedaan.

Verwijsindex

Wanneer een medewerker zich zorgen maakt over een kind, een jongere tot 23 jaar, of een gezin dan maken we hier een melding van. We delen deze melding ook op een landelijke digitale lijst. Dat heet de verwijsindex. Dit is een beveiligd digitaal hulpmiddel waarop alle hulpverleners in Nederland een melding plaatsen als zij problemen zien. Zo kunnen we samenwerken om de juiste hulp te bieden. Als we gaan overleggen met andere professionals over de zorgen die we hebben laten we dat de mensen waar het over gaat altijd eerst weten. Zij moeten hier toestemming voor geven.

In de verwijsindex zeggen we niks over de inhoud van de problemen. Het gaat er vooral om hulpverleners weten dat er ook andere problemen zijn. Zo kunnen de medewerkers elkaar opzoeken om samen een oplossing te vinden voor de jongere. Gaat het om jou of jouw kind? Dan ontvang je een brief over de melding met meer uitleg over de verwijsindex.

Bezwaar indienen

Wil je niet in de verwijsindex opgenomen worden? Dan kan je bezwaar indienen tegen de melding en het bewaren van je gegevens. In de brief die je van ons hebt ontvangen over de melding staat uitgelegd hoe je bezwaar kan indienen bij de gemeente van jouw woonplaats.