Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Veel gestelde vragen

Vind hier het antwoord op uw vraag.

Alle vragen

Ik wil vrijwilligerswerk doen, waar kan ik terecht?

U kunt kijken bij onze vacatures vrijwilligerswerk of contact opnemen met een van onze coördinatoren.

Zijn er kosten verbonden aan de hulpverlening?

De hulpverlening van MEE & de Wering is in principe gratis. Alleen bij een aantal trainingen vragen we een bijdrage voor de materialen.

Heb ik een verwijzing nodig voor de hulpverlening?

Nee, iedereen in ons werkgebied kan bij MEE & de Wering terecht. U hoeft geen verwijsbrief te hebben van bijvoorbeeld een instantie of arts.

Is mijn privacy gewaarborgd bij MEE & de Wering?

Wanneer u contact heeft gehad met een medewerker van MEE & de Wering, zijn er persoonlijke gegevens van u bij ons bekend. Wij gaan daar zorgvuldig mee om en gebruiken deze gegevens uitsluitend voor een optimale dienstverlening.

Uw rechten
- U heeft als klant bij MEE & de Wering ten aanzien van deze gegevens de volgende rechten:

- U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.

- De medewerker aan wie u de informatie heeft gegeven dient er vertrouwelijk mee om te gaan.

- Alleen met uw schriftelijke toestemming mogen gegevens uitgewisseld worden met andere instanties, zoals uw huisarts.

- U mag vragen uw dossier in te zien en als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, heeft u het recht deze aan te vullen.

- Binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal personen uw gegevens inzien. Het management bepaalt wie dat zijn.

- Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft.

- Uw persoonlijke gegevens worden twee jaar na afsluiting van de dienstverlening vernietigd.

Uw rechten zijn uitgebreider vastgelegd in het privacyreglement van MEE & de Wering. Dit reglement kunt u opvragen via het secretariaat of online inzien.

Waar kan ik terecht met een klacht over MEE & de Wering?

Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen, toch is het mogelijk dat u niet helemaal tevreden bent. Dan kunt u hiervoor altijd terecht bij de medewerker waar u contact mee heeft.

Klacht indienen?
Onze voorkeur gaat er naar uit dat u vragen en / of klachten eerst met de medewerker zelf bespreekt. Deze persoon zal proberen samen met u tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat het gesprek met deze medewerker voor u onbevredigend verloopt, dan kunt u schriftelijk een gesprek aanvragen bij de teammanager. De teammanager zal dan de klacht met u bespreken en eventueel proberen te bemiddelen. Wanneer dit niet voldoende oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de externe klachtencommissie regio Noord- en Zuid- Holland. Het reglement van deze commissie kunt u hier inzien.

Daarnaast kunt u hier via het klachtenformulier uw klacht indienen. 

Hoe kom ik in contact met de cliëntenraad?

U kunt de cliëntenraad bereiken door contact op te nemen met: het secretariaat van MEE & de Wering tel. 088 - 0075 000.

Hoe kan ik mij aanmelden?
 • U kunt telefonisch een afspraak maken via een van onze regiolocaties

 • U kunt het contactformulier invullen

 • U kunt langskomen op een van onze wijklocaties. Kijk voor de spreekuren op de website bij de locatie in uw eigen regio / gemeente
Ik ben op zoek naar specifieke hulp. Waarvoor kan ik bij MEE & de Wering terecht?

Onze sociaal werkers bieden individuele hulp en groepshulp bij persoonlijke vragen en problemen. Vaak gaat het om dingen in uw leven waarmee u op een andere manier wilt om leren gaan. Wij bieden kortdurende steun bij problemen, bijvoorbeeld op gebied van relaties, gezin, stress, opvoeding, geld, werk of gezondheid, verwerking van verlies.

Waar kan ik terecht buiten kantooruren?

's Avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met Sensoor, tel. 0900 - 0767 of tel. 072 – 561 36 14. Deze telefonische hulpdienst is dag en nacht, zeven dagen in de week bereikbaar.

Welke trainingen worden er in groepsverband gegeven?

Wij starten in het voorjaar en in het najaar verschillende trainingen:

- Assertiviteit

- Mindfullness

- Budgetcursus / Uitkomen met inkomen

- Verder na het verlies van de partner

- Je bent niet de enige (groep voor bedreigde en mishandelde vrouwen)

Kijk voor meer info op de cursuspagina in de verschillende regio's
- Noord Kennemerland
- Den Helder
- Schagen en Hollands Kroon

Ik heb geen bruikbaar antwoord kunnen vinden.

U kunt uw vraag stellen via het contactformulier of op werkdagen terecht op tel. 088 – 0075 000.

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's