Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten

Begeleide Omgangsregeling (BOR)

BOR richt zich in de begeleiding op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, die woonachtig zijn in Noord Holland Noord. Het zal hierbij voornamelijk gaan om kinderen van wie de ouders gescheiden leven, maar ook voor kinderen die (tijdelijk) uit huis zijn geplaatst, kan een beroep worden gedaan op de BOR. Ook kinderen die in een pleeggezin geplaatst zijn kunnen met de ouders en/of andere gezinsleden omgang hebben. 

Reden voor de hulpverlening van BOR is het feit dat het contact tussen het kind en één of beide ouder(s), andere gezinsleden of grootouders is verbroken, dan wel dat dit ongestructureerd verloopt. Belangrijk is dat bij beide ouders een minimale bereidheid is om het kind een plek te gunnen in het leven van de ander en dat zij gemotiveerd zijn om mee te werken aan de realisatie hiervan.

Maatwerk
BOR is maatwerk. Iedere situatie is anders, ieder kind is anders en ook de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt, is van invloed op de beleving. Een kind dat zijn ouder drie jaar niet heeft gezien, zal op een andere manier moeten worden voorbereid en begeleid, dan een kind dat zijn ouder kortgeleden nog heeft gezien. Een baby heeft een andere behoefte en beleving dan een kleuter.

In principe zal de omgang altijd in het huis plaatsvinden van de ouder met wie het kind omgang heeft, maar er kan reden zijn om dit op een andere manier in te vullen. Bijvoorbeeld omdat de andere ouder te ver weg woont, de andere ouder gesloten is geplaatst of dat de andere ouder geen zelfstandige woonruimte heeft. Bij het langer ontbreken van contact kan ook gekozen worden om te starten op neutraal terrein, denk hierbij aan speeltuin, kinderboerderij of een ander buitengebeuren. Ook kan gebruik gemaakt worden van multimedia en kan de BOR-medewerker er zorg voor dragen dat bijvoorbeeld een structureel Skypecontact verantwoord verloopt.

Vrijwilligers
De BOR wordt aangestuurd door twee coördinatoren. De daadwerkelijke uitvoering tijdens de BOR wordt gedaan door BOR-medewerkers. Getrainde vrijwilligers zetten zich in om via de Begeleide Omgangsregeling kinderen een helpende hand te bieden in een vechtscheiding. Spanningen en/of conflicten doen zich vooral voor bij de omgangsregeling als ex-partners bij het brengen en halen van het kind met elkaar in contact komen. Bij de BOR zit de BOR-medewerker daar tussen. De focus van de BOR-medewerker ligt te allen tijde op de veiligheid voor het kind. 

De vrijwilligers krijgen een training over de methodiek van de BOR, en krijgen juridische uitleg van de Raad voor Kinderbescherming en een orthopedagoge vertelt over gedragsproblemen van kinderen bij een vechtscheiding.

Beschikking
Voor de start van de BOR is een beschikking nodig. Deze beschikking wordt afgegeven in de gemeente waar u of uw kinderen verblijven. U kunt zich voor de beschikking melden bij uw gemeente of bij uw eventueel al betrokken hulpverlener. Wanneer een beschikking is afgegeven, zijn er voor u geen kosten verbonden aan een BOR traject.

Voor meer informatie: 
Bekijk de folder of het factsheet, of mail naar BOR@meewering.nl

Klaas Homsma, Coördinator BOR,  T 06-1846 9614
Mariska Kraakman, Coördinator BOR, T 06- 2847 3424

 

 

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's