Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Onderzoek en diagnostiek

De gedragsdeskundigen van MEE & de Wering bieden op individueel niveau diagnostiek, advies en ondersteunende gesprekken aan kinderen met een vermoeden van een (licht) verstandelijke beperking (lvb). Ook hulpverleners en betrokkenen uit het netwerk kunnen voor advies en consult bij hen terecht.

Het team bestaat uit ervaren orthopedagogen en psychologen die gespecialiseerd zijn in mensen met een beperking.

Waarom een onderzoek?

U heeft contact gezocht met MEE & de Wering omdat er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van uw kind. U heeft bijvoorbeeld vragen over wat hij begrijpt, welke school bij hem zou passen of wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Om een goed beeld van uw kind te krijgen is soms psychologisch onderzoek nodig. Daarnaast kan onderzoek nodig zijn om er achter te komen welke hulp het beste bij uw kind past. Met uw toestemming* heeft de consulent of wijk- of gebiedsteammedewerker (na toestemming van de betrokken gemeente) uw kind aangemeld voor een psychologisch onderzoek.

Dit onderzoek is bedoeld voor kinderen en jongeren. Het onderzoek wordt gedaan door een orthopedagoog of psycholoog die veel ervaring heeft met kinderen. U krijgt vooraf uitleg over het onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?
In het onderzoek wordt gekeken waar uw kind goed in is en waar het moeite mee heeft. Vaak wordt een intelligentietest afgenomen. Daarnaast wordt gekeken naar de concentratie, het contact, de werkhouding, de motoriek en andere ontwikkelingsaspecten.
Uit het onderzoek komt een beeld naar voren dat, in combinatie met de al aanwezige rapportage, leidt tot een advies.

Het onderzoek
Op de dag van het onderzoek komt u met uw kind naar het kantoor van MEE & de Wering. U kunt zich bij de receptie melden en plaatsnemen in de wachtkamer. Bij kinderen onder de vier jaar mag één van de ouders bij het onderzoek aanwezig blijven. Wanneer het beter is voor de prestaties van uw kind kunnen we u soms vragen plaats te nemen in de wachtkamer. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Hoe verloopt het onderzoek?
De onderzoeker stelt uw kind eerst op zijn gemak en voert een kort gesprekje met u. Daarna wordt u gevraagd de kamer te verlaten (bij kinderen van vier jaar of ouder). Er worden een aantal opdrachten aan uw kind gegeven en er worden vragen aan hem of haar gesteld. Het materiaal dat gebruikt wordt, vinden kinderen of jongeren vaak leuk en heeft hun interesse. Soms wordt u als ouder gevraagd om tijdens het onderzoek een vragenlijst in te vullen over het gedrag van uw kind.

Na afloop bespreekt de onderzoeker zijn eerste indruk. Vaak volgt daarna, op een andere dag, een adviesgesprek. Hierin worden de uitkomsten van het onderzoek besproken.

Verslag
De resultaten en observaties van het onderzoek worden beschreven in een verslag. In dit verslag komt ook de uitslag van de eventueel ingevulde vragenlijsten te staan. Vaak zijn er observaties gedaan, die worden dan ook in het verslag opgenomen. Samen met de andere rapportage vormt dit een beeld van uw kind en komt er een advies. De onderzoeker bespreekt met u de resultaten van het onderzoek en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. U krijgt een verslag van het psychologisch onderzoek.

*Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf ook toestemming geven.

Downloads

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's