Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Integrale Vroeghulp

 

We helpen ouders en verzorgers van kinderen van nul tot zeven jaar die een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen hebben. Vroegtijdige signalering vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen doordat snel de juiste begeleiding en ondersteuning ingezet kan worden.

 

Integrale Vroeghulp richt zich op baby’s en jonge kinderen met:

 • Gedragsproblemen, bijvoorbeeld als een kind niet samen kan spelen met andere kinderen. Of wanneer een kind zeer dominant gedrag vertoont of zich juist afzondert en geen contact maakt.
 • (Een vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek als gevolg van verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of een autismespectrumstoornis. Vaak is een probleem met taal en spraak of motoriek een eerste aanwijzing dat er iets aan de hand is.

De hulp is gericht op het kind en het gezin waarin het kind opgroeit.

Vragen van ouders:

 • Ik maak me zorgen over ons kind, met wie kan ik die delen?
 • Onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt iets niet, maar wat?
 • Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is, is dat zo?
 • We weten dat ons kind een meervoudige handicap heeft. Hoe gaan we nu verder?
 • De peuterspeelzaal vindt dat ons kind ergens anders naar toe moet, omdat hij één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat moeten we daarmee?
 • De leerkracht maakt zich zorgen over de ontwikkeling van onze zoon. Wie kan hierbij helpen?

 Er wordt getracht om zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsachterstand bij het kind te signaleren met als doel deze zoveel mogelijk te beperken en eventuele ondersteuningsbehoefte uit te zetten. Hierdoor wordt preventief gericht gewerkt. Van belang hierbij is dat er vraag- en vindplaatsgericht gewerkt wordt waarbij ouders de verantwoordelijkheid behouden en zelf de strategie bepalen.

Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van meerdere (per regio verschillende) organisaties. Alle partners werken vanuit hun eigen organisatie en brengen daarmee hun specifieke deskundigheid in. De kracht van de samenwerking is nu juist dat ze elkaar aanvullen.

Downloads

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's