Opvoeden & opgroeien

Het opvoeden van kinderen is leuk, maar brengt veel uitdagingen met zich mee. MEE & de Wering kan u hierbij een steuntje in de rug geven. Samen met u onderzoeken we uw wensen of de problemen waar u tegenaan loopt. Wij kijken naar wat u zelf kunt, eventueel met de hulp van familie en vrienden. Als het nodig is, kunnen we ook andere hulp inschakelen.

Advies over opvoeden

Naast informatie en advies over opvoedingsvragen geven wij ook praktische ondersteuning. MEE & de Wering kan uw vraag helpen verhelderen.
Triple P- Positief Opvoeden is een manier van opvoeden die er op gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dit betekent dat je op een opbouwende en niet kwetsende manier omgaat met het gedrag en de emoties van kinderen. De nadruk ligt op goed communiceren en het geven van positieve aandacht aan dingen die kinderen goed doen. Een positieve opvoedingsaanpak zorgt ervoor dat kinderen zich het beste ontwikkelen. Kinderen zitten daardoor lekkerder in hun vel en lopen minder kans om gedragsproblemen te ontwikkelen.

Integrale Vroeghulp

Onze consulenten opvoedkundige ondersteuning bieden verschillende vormen van begeleiding. Misschien vindt u bij Integrale Vroeghulp de antwoorden waar u mee verder kunt.

Kinderwens

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking kunnen, net als ieder ander, een kinderwens hebben. Soms zijn er al kinderen. Er komt veel kijken bij een zwangerschap en het opvoeden van een kind is soms lastig. Het is belangrijk, dat wanneer er sprake is van een kinderwens, dit te bespreken. Maar niet alleen de kinderwens, ook de zwangerschap, geboorte, opvoeding zijn zaken die bij MEE & de Wering aan bod kunnen komen.

Onderzoek en Diagnostiek

De gedragsdeskundigen van MEE & de Wering bieden op individueel niveau diagnostiek, advies en ondersteunende gesprekken aan kinderen, jongeren en volwassenen met een vermoeden van een (licht) verstandelijke beperking (lvb). Ook hulpverleners en betrokkenen uit het netwerk kunnen voor advies en consult bij hen terecht.

Het team bestaat uit ervaren orthopedagogen en psychologen die gespecialiseerd zijn in mensen met een beperking.

 

 

Downloads

Veel gestelde vragen

Heb ik een verwijzing nodig voor de hulpverlening?

Nee, iedereen in ons werkgebied kan bij MEE & de Wering terecht. U hoeft geen verwijsbrief te hebben van bijvoorbeeld een instantie of arts.

Is mijn privacy gewaarborgd bij MEE & de Wering?

Wanneer u contact heeft gehad met een medewerker van MEE & de Wering, zijn er persoonlijke gegevens van u bij ons bekend. Wij gaan daar zorgvuldig mee om en gebruiken deze gegevens uitsluitend voor een optimale dienstverlening.

Uw rechten
- U heeft als klant bij MEE & de Wering ten aanzien van deze gegevens de volgende rechten:

- U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.

- De medewerker aan wie u de informatie heeft gegeven dient er vertrouwelijk mee om te gaan.

- Alleen met uw schriftelijke toestemming mogen gegevens uitgewisseld worden met andere instanties, zoals uw huisarts.

- U mag vragen uw dossier in te zien en als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, heeft u het recht deze aan te vullen.

- Binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal personen uw gegevens inzien. Het management bepaalt wie dat zijn.

- Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft.

- Uw persoonlijke gegevens worden twee jaar na afsluiting van de dienstverlening vernietigd.

Uw rechten zijn uitgebreider vastgelegd in het privacyreglement van MEE & de Wering. Dit reglement kunt u opvragen via het secretariaat of online inzien.

Alle meest gestelde vragen
Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's