Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten

Veel gestelde vragen

Vind hier het antwoord op uw vraag.

Algemeen

Ik wil vrijwilligerswerk doen, waar kan ik terecht?

U kunt kijken bij onze vacatures vrijwilligerswerk of contact opnemen met een van onze coördinatoren.

Zijn er kosten verbonden aan de hulpverlening?

De hulpverlening van MEE & de Wering is in principe gratis. Alleen bij een aantal trainingen vragen we een bijdrage voor de materialen.

Heb ik een verwijzing nodig voor de hulpverlening?

Nee, iedereen in ons werkgebied kan bij MEE & de Wering terecht. U hoeft geen verwijsbrief te hebben van bijvoorbeeld een instantie of arts.

Is mijn privacy gewaarborgd bij MEE & de Wering?

Wanneer u contact heeft gehad met een medewerker van MEE & de Wering, zijn er persoonlijke gegevens van u bij ons bekend. Wij gaan daar zorgvuldig mee om en gebruiken deze gegevens uitsluitend voor een optimale dienstverlening.

Uw rechten
- U heeft als klant bij MEE & de Wering ten aanzien van deze gegevens de volgende rechten:

- U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.

- De medewerker aan wie u de informatie heeft gegeven dient er vertrouwelijk mee om te gaan.

- Alleen met uw schriftelijke toestemming mogen gegevens uitgewisseld worden met andere instanties, zoals uw huisarts.

- U mag vragen uw dossier in te zien en als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, heeft u het recht deze aan te vullen.

- Binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal personen uw gegevens inzien. Het management bepaalt wie dat zijn.

- Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft.

- Uw persoonlijke gegevens worden twee jaar na afsluiting van de dienstverlening vernietigd.

Uw rechten zijn uitgebreider vastgelegd in het privacyreglement van MEE & de Wering. Dit reglement kunt u opvragen via het secretariaat of online inzien.

Waar kan ik terecht met een klacht over MEE & de Wering?

Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen, toch is het mogelijk dat u niet helemaal tevreden bent. Dan kunt u hiervoor altijd terecht bij de medewerker waar u contact mee heeft.

Klacht indienen?
Onze voorkeur gaat er naar uit dat u vragen en / of klachten eerst met de medewerker zelf bespreekt. Deze persoon zal proberen samen met u tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat het gesprek met deze medewerker voor u onbevredigend verloopt, dan kunt u schriftelijk een gesprek aanvragen bij de teammanager. De teammanager zal dan de klacht met u bespreken en eventueel proberen te bemiddelen. Wanneer dit niet voldoende oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de externe klachtencommissie regio Noord- en Zuid- Holland. Het reglement van deze commissie kunt u hier inzien.

Daarnaast kunt u hier via het klachtenformulier uw klacht indienen. 

Hoe kom ik in contact met de cliëntenraad?

U kunt de cliëntenraad bereiken door contact op te nemen met: het secretariaat van MEE & de Wering tel. 088 - 0075 000.

Hoe kan ik mij aanmelden?
 • U kunt telefonisch een afspraak maken via een van onze regiolocaties

 • U kunt het contactformulier invullen

 • U kunt langskomen op een van onze wijklocaties. Kijk voor de spreekuren op de website bij de locatie in uw eigen regio / gemeente
Ik ben op zoek naar specifieke hulp. Waarvoor kan ik bij MEE & de Wering terecht?

Onze sociaal werkers bieden individuele hulp en groepshulp bij persoonlijke vragen en problemen. Vaak gaat het om dingen in uw leven waarmee u op een andere manier wilt om leren gaan. Wij bieden kortdurende steun bij problemen, bijvoorbeeld op gebied van relaties, gezin, stress, opvoeding, geld, werk of gezondheid, verwerking van verlies.

Waar kan ik terecht buiten kantooruren?

's Avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met Sensoor, tel. 0900 - 0767 of tel. 072 – 561 36 14. Deze telefonische hulpdienst is dag en nacht, zeven dagen in de week bereikbaar.

Welke trainingen worden er in groepsverband gegeven?

Wij starten in het voorjaar en in het najaar verschillende trainingen:

- Assertiviteit

- Mindfullness

- Budgetcursus / Uitkomen met inkomen

- Verder na het verlies van de partner

- Je bent niet de enige (groep voor bedreigde en mishandelde vrouwen)

Kijk voor meer info op de cursuspagina in de verschillende regio's
- Noord Kennemerland
- Den Helder
- Schagen en Hollands Kroon

Ik heb geen bruikbaar antwoord kunnen vinden.

U kunt uw vraag stellen via het contactformulier of op werkdagen terecht op tel. 088 – 0075 000.

Mantelzorg

Ik ben mantelzorger, waar kan ik terecht voor informatie en hulp?

Om er voor te zorgen dat ook u er niet alleen voor staat, hebben de zeven West-Friese gemeenten het Kennisplatform Mantelzorg opgericht. Bent u Mantelzorger en op zoek naar hulp en informatie? Kijk dan www.ikzorg.nu Ikzorg.nu staat boordevol informatie waar u direct wat aan heeft, zoals hulp bij regelzaken.

Wanneer bent u mantelzorger?
Mantelzorg is de extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en verleend wordt aan naasten met beperkingen en/of gezondheidsproblemen. Tussen mantelzorgers en zorgbehoevende bestaat een persoonlijke band, zoals partner, ouder, kind, kleinkind, familie of vriend. Mantelzorg kan allerlei vormen van zorg en hulp omvatten, zoals:
•informatie en advies,
•huishoudelijke hulp,
•praktische steun,
•verzorging,
•verpleging,
•begeleiding,
•emotionele steun of toezicht.

Is er iemand in uw huishouden of familie of directe omgeving beperkt of langdurig ziek (lichamelijk of mentaal)? Zorgt u meer voor hem of haar dan in een normale situatie of bent u steeds meer voor hem of haar gaan zorgen? Dan is de kans groot dat ook u mantelzorger bent. Het is daarbij belangrijk om ook goed voor uzelf te zorgen. Een beetje zoals in het vliegtuig: wanneer u dat gasmasker niet eerst opzet, kunt u ook de mensen om u heen niet helpen.
Daarom:
•bewaak uw eigen grenzen,
•betrek anderen (familie, vrienden, buren, biljartvereniging of sportclub) bij de zorg
•doe ook eens iets liefs, leuks, fijns voor uzelf.

Wat is respijtzorg?

Respijtszorg is tijdelijke overname van zorg. Het is belangrijk dat mantelzorgers hier gebruik van maken om ook tijd te kunnen besteden aan andere gezinsleden, vrienden, werk en hobby’s. Zo wordt overbelasting voorkomen en is de zorg langer vol te houden. Beide partijen gaan in de gemeenten onderzoek doen naar alle lokale respijtvoorzieningen en brengen de behoeften van mantelzorgers in kaart. Vervolgens worden mantelzorgers gestimuleerd om van deze voorzieningen gebruik te maken en kunnen er nieuwe voorzieningen worden opgezet. Het project loopt van april 2016 tot juli 2017.


Mark Wijnen Tel: 06 - 1824 2604 m.wijnen@meewering.nl

Bent u mantelzorger en wilt u hierbij wat ondersteuning?

Maar liefst 29% van mantelzorgers ervaren het zorgen voor een ander als zwaar tot zeer zwaar. Veel mantelzorgers vervullen deze taak naast werk, eigen huishouden en gezin. De kans op overbelasting bij een deel van deze mantelzorgers is daarom reëel.

Tijd voor respijt
Voor de gemeente Stede Broec en Drechterland is dit aanleiding om het project Tijd voor Respijt te starten. Met het project willen we alle respijtvoorzieningen in de twee gemeente in beeld hebben. Daarnaast moeten deze voorzieningen beter aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.

Ben ik vrijwilliger of mantelzorger?

De overeenkomst tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk is dat u voor uw werkzaamheden geen loon ontvangt. Meestal doet u het werk voor niets of hooguit ontvangt u een (onkosten)vergoeding. Maar tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk bestaan ook veel verschillen. Hieronder een overzicht:

Mantelzorg

Vrijwilligerswerk

Overkomt je

U kiest er bewust voor

Ongeorganiseerd

Georganiseerd

Langdurig

Zelf tijd bepalen

Alles doen

Ontspannend

Dreigende overbelasting

Zelf draaglast bepalen

Vaak in privérelatie

Buiten privérelatie

Beperkt in contacten

Uitbreiding van contacten

Vanzelfsprekend

Niet verplicht

Ondergewaardeerd

Wordt gewaardeerd

Geen feedback

Wordt als mooi ervaren

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's