Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Werkmethoden

Wanneer u behoefte heeft aan onze ondersteuning is de eerste afspraak altijd een intakegesprek. Na dit gesprek wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarin staat opgenomen welke methode ingezet gaat worden, om u te helpen bij uw vraag. Soms wordt ook een combinatie van methoden voorgesteld.

Counseling
Counseling is het onder begeleiding van een sociaal werker, werken aan situaties die pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst zijn.

Tijdens de gesprekken proberen we achterliggende gevoelens inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt er ook specifiek gelet op de manier van communiceren. Communicatie is immers het middel waarmee je naar buiten toe dingen voor elkaar kunt krijgen.

Door de verkregen inzichten en de handvatten die je tijdens het counselen mee krijgt, leer je zelf om beter om te gaan met de bestaande problemen. 

Counseling is door de praktische aanpak een effectieve vorm van hulpverlening. Problemen worden echt aangepakt. Daarnaast wordt er ook samen gekeken hoe je in de toekomst kunt voorkomen dat je weer in dezelfde situatie belandt.

Taakgericht
Taakgerichte hulpverlening is gericht op het verlichten van een specifiek probleem, waarvoor taken worden uitgevoerd. Er zal zorgvuldig worden onderzocht wat u wilt bereiken, waarna concrete doelen worden gesteld.

In gezamenlijk overleg wordt bekeken wat u zelf,  met ondersteuning van een sociaal werker, kunt doen om die doelen te bereiken. U zult zich daarbij  inzetten voor goed voorbereide  ”taken”.  Deze taken, ook wel huiswerkopdrachten, zijn onderdeel van de gesprekken. Ze maken dat het proces thuis door kan gaan.

Oplossingsgericht
Bij oplossingsgericht werken is de hulpverlening gericht op het herstellen van uw oplossend vermogen. Daardoor zult u weer in staat zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit uw sociale omgeving, uw probleem om te bouwen naar een meer gewenste situatie.

Anders dan bij andere hulpmethoden, is het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden niet het doel. Belangrijker is, dat:
1. U weet wat u wilt.
2. U weet hoe u op eigen wijze kunt bereiken wat u wilt.
3. U hoop heeft dat u kunt bereiken wat u wilt.
4. U zelfgekozen stappen onderneemt om te bereiken wat u wilt.

Informatie en advies
Informatie en advisering gebeurt naar aanleiding van uw vraag, zonder dat daar een intakegesprek aan vooraf is gegaan. Het gaat om een eenmalig contact en met name over sociaal-maatschappelijke en psychosociale vragen.

Informatie en advies kan leiden tot een aanmelding/intake voor hulpverlening door een sociaal werker maatschappelijke dienstverlening of een verwijzing voor hulpverlening elders.

Kortdurende hulpverlening
Kort als het kan, lang als het moet. Dat is het uitgangspunt van het vijf-gesprekkenmodel. De bedoeling van de methode is u voldoende op weg te helpen om daarna zelf problemen aan te pakken. De eerste gesprekken worden gebruikt voor het gezamenlijk vaststellen van de klachten en het doel van de hulpverlening. Hierna wordt een behandelplan gemaakt. In de volgende gesprekken wordt de voortgang besproken en wordt er gekeken welke veranderingen of vorderingen merkbaar zijn. Tussentijds wordt gecheckt of de weg naar herstel is ingezet. In het laatste gesprek wordt gekeken of er voldoende bereikt is om de problemen zelf aan te kunnen pakken.

Casemanagement
Soms zijn problemen ingewikkelder of heeft u met meerdere hulpverleners en/of dienstverleners te maken. Het is dan prettig als de hulp goed op elkaar is afgestemd. En dat er een duidelijk overzicht is van wie, wat doet.

Onze sociaal werkers kunnen contacten leggen, coördineren en afstemmen tussen alle betrokken hulpverleners.

Netwerkversterking
Hoe werkt het?

Om u zelf verantwoordelijk te maken voor de oplossing van uw problemen en hier uw netwerk bij te betrekken, doorloopt u een proces. Het start bij uw levensverhaal. Vervolgens brengen we samen met u en de mensen die dichtbij u staan, het netwerk in kaart. Hierna volgt het organiseren van een meedenkbijeenkomst, waarin u een plan voor de toekomst maakt met uw netwerk. Met of zonder aanwezigheid van professionals. Als laatste vormt u een basisteam met een aantal mensen, om ervoor te zorgen dat het plan uitgevoerd wordt.

Wat levert het u op?

 • Oplossingen sluiten beter aan bij uw vraag;
 • U bent minder afhankelijk van professionals;
 • Het sociale netwerk biedt een duurzame oplossing;
 • U doet minder beroep op betaalde voorzieningen en zorg;
 • Bij nood is hulp binnen het netwerk voor handen;
 • Uw zelfredzaamheid van is vergroot.
 • het kunnen delen en verdelen van de last van de problemen.
Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's