Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten

Samenkracht Den Helder

Samenkracht is voor mensen van 65 jaar of ouder, woonachtig in Den Helder, die zichzelf in het dagelijks leven nog redelijk goed redden, maar ook wel wat hulp bij praktische zaken kunnen gebruiken. Of behoefte hebben aan meer of nieuwe contacten.

Onder het moto 'Iedereen kan wel iets, niemand kan alles alleen' is het ouderwerk bij  MEE & de Wering in Den Helder van start gegaan met Samenkracht.

Samenkracht richt zich op het oplossen van vragen van kwetsbare burgers, waardoor zij zelfstandiger door het leven kunnen gaan en (langer) zelfstandig kunnen wonen. Het accent ligt op het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Onder sociaal netwerk wordt verstaan waardevolle relationele contacten met familie, vrienden, buren en anderen.

Eigen kracht is een combinatie van eigen regie en zelfredzaamheid. Onder eigen regie verstaan we het vermogen om zelf keuzes te  maken, die ons in staat stellen het leven te leiden zoals we dat willen. Zelfredzaamheid staat voor de mate waarin we ons in het dagelijks leven kunnen redden met behulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.

 Voor deelname aan Samenkracht gelden de volgende criteria:

 • U bent 65 jaar of ouder
 • U heeft beperkte hulpbronnen, weinig of geen mantelzorg en een klein of geen eigen sociaal netwerk of een sociaal netwerk waarop u geen beroep kunt doen.
 • Uw hulpvraag kan met Samenkracht worden opgelost.

De gesprekken met u worden door specifiek in Samenkracht geschoolde vrijwilligers uitgevoerd. Zij worden daarbij gecoacht door sociaal werkers van WonenPlus van MEE & de Wering, die ervaring hebben met de doelgroep van Samenkracht en ook in het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers.

Vragen die aan de orde komen:

 • Welke keuzes maakt u om in staat te zijn het leven te leiden zoals u dat wilt?
 • Wat heeft u nodig in het dagelijks leven om u zelf te kunnen redden met behulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers?
 • Hoe verbreedt u uw sociaal netwerk met meer waardevolle contacten met familie, vrienden, buren en anderen?

U kunt zich aanmelden bij WonenPlus of door anderen verwezen worden.

Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, maken wij een afspraak voor een huisbezoek.

Aan de hand van een vragenlijst wordt gekeken of u kunt deelnemen aan het project.

Wij hopen zo veel ouderen te kunnen ondersteunen waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen.

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's