Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan kunt u rechtstreeks terecht bij een cliëntondersteuner van MEE & de Wering.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat u bij allerlei vragen over uw zorg ondersteund kunt worden door een cliëntondersteuner van MEE & de Wering. MEE & de Wering heeft jarenlange ervaring en helpt jaarlijks circa 100.000 mensen met een ondersteuningsvraag op alle gebieden. Wij helpen u bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Uw wens staat centraal. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE & de Wering zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers). MEE & de Wering biedt u informatie en advies; ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en zorgplan; ondersteuning bij het kiezen van een zorgaanbieder en bemiddeling wanneer u en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De ondersteuning die MEE & de Wering biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Waarom?
Een cliëntondersteuner zorgt voor een sterkere positie van u als cliënt. Door u te informeren, te adviseren en te begeleiden kunt u de keuzes maken die goed bij uw situatie passen.

Wanneer schakel ik een cliëntondersteuner in?
Alle mensen die beschikken over een Wlz-indicatie kunnen gebruik maken van een cliëntondersteuner. U kunt ondersteuning vragen bij de volgende zaken:

 • Informatie en advies
  Dit betekent dat ondersteuners u bijvoorbeeld kunnen adviseren over verschillende ondersteuningsvormen, het zorgaanbod in de regio of voor specifieke doelgroepen of uw rechten bij zorgaanbieders.
 • Het kiezen van een passende zorgaanbieder:
  Cliëntondersteuners kunnen u bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als u gekozen heeft voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
 • De invulling van uw zorgvraag
  Bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan voor MPT en Persoonsgebonden budget (Pgb). (U wordt overigens voor PGB geadviseerd lid te worden van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met PGB.) Maar ook ondersteuning wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag.
 • Het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorg of ondersteuningsplan
  U kunt ondersteuning vragen bij het gezamenlijk voorbereiden van deze zorgplanbespreking, maar ook om u tijdens het gesprek bij te staan.

Ondersteuningsvormen
Er zijn verschillende ondersteuningsvormen waarvan u gebruik kunt maken. Samen met u (en eventueel uw netwerk) bekijkt de cliëntondersteuner wat het beste bij uw behoefte en uw situatie past:

 • Verblijf instelling
  De Wlz regelt zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, zoals kwetsbare ouderen en gehandicapten. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Het pakket bestaat uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.
 • Volledig Pakket Thuis (VPT)
  Het VPT bevat bijna alle zorg die een cliënt ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis.
 • Modulair Pakket Thuis (MPT)
  Het ‘modulair pakket thuis’ is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe vorm van zorg met verblijf naast de vormen die al bestaan. Met het MPT kunt u kiezen om alleen bepaalde delen (modules) van het pakket thuis als zorg in natura geleverd te krijgen. Het MPT kan, anders dan een VPT, worden gecombineerd met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Dit kan niet met een VPT. Daardoor kan de ene module ingekocht worden bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Ook dit kan met het VPT niet.
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)
  Als zorg thuis verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling, dan kunt u zelf zorg inkopen met een Pgb. Het zorgkantoor beoordeelt de aanvraag op basis van een budgetplan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener. U ontvangt dus zelf geen geld.

Samenhang met dienstverlening op andere gebieden
De cliëntondersteuner beziet de ondersteuningsvraag vanuit de Wlz in samenhang met andere gebieden. Zo kijkt de cliëntondersteuner bij de ondersteuningsvraag naar andere factoren die daarop van invloed kunnen zijn, zoals de omgeving en het netwerk van de cliënt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze cliëntondersteuners via tel. 088 00 75 000.

Behalve bij MEE & de Wering kunt u voor cliëntondersteuning ook terecht bij het zorgkantoor en bij Zorgbelang.

Op de website www.meeroverwlz.nl kunt u alle informatie vinden die nodig is voor het regelen van langdurige zorg conform de Wet langdurige zorg (Wlz). De website is ook toegankelijk voor mensen met een motorieke, visuele, auditieve en/of lichte verstandelijke beperking.

Downloads

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's