Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Leden cliëntenraad

Onze cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten. Heeft u ideeën hoe we onze dienstverlening voor inwoners kunnen verbeteren? Op dit moment zoeken wij leden voor de regio's Noordkop, Zuid-Kennemerland/IJmond en West-Friesland.

De cliëntenraad geeft advies over allerlei onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de ondersteuning, hulp- en dienstverlening, onder anderen over goede bereikbaarheid en informatievoorziening. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder.

De cliëntenraad heeft een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) dat zorgdraagt voor de planning, voorbereiding, agenda en verslaglegging van de vergaderingen en het uitvoeren van genomen besluiten. Voorzitter en secretaris van de cliëntenraad dragen zorg voor de correspondentie en het opstellen van (concept-)adviezen.

Meer over de cliëntenraad

 Indien u cliëntenraadlid wilt worden, of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de voorzitter, via clientenraad@meewering.nl.

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's