Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Vertrouwenspersoon

Via de Stichting Facit heeft MEE & de Wering een externe vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag en integriteit beschikbaar voor iedereen die bij MEE & de Wering werkt. Dat zijn dus de medewerkers die in dienst zijn van MEE & de Wering, maar ook vrijwilligers, uitzendkrachten, stagiaires, oproepkrachten etc.

MEE & de Wering vindt een veilig, integer en professioneel werkklimaat belangrijk en gewenste omgangsvormen, respectvolle communicatie en integer handelen zijn daarvoor essentieel.

De organisatie heeft twee regelingen opgesteld:

 • Gedragscode (voorkomen ongewenst gedrag) 
 • Klokkenluidersregeling (integriteit) 

De Ondernemingsraad heeft met beide regelingen ingestemd.  

De organisatie wil altijd integer, legaal, moreel en maatschappelijk verantwoord handelen. Daar hoort bij dat medewerkers elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en een veilige omgeving creëren voor het melden van misstanden.

In de regelingen staat ook wat de medewerker (vrijwilliger, uitzendkracht, stagiaire, oproepkracht) kan doen als hij of zij meent dat er niet integer wordt gehandeld of als de medewerker wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. 

Het is voor de medewerker, de collega’s en de organisatie belangrijk dat eventueel ongewenst gedrag en misstanden worden besproken en gestopt. Deze situaties kunnen leiden tot onvrede, ziekteverzuim, productiviteitsverlies, personeelsverloop, beschadigd imago. Dus als je meent dat er sprake is van ongewenst gedrag of niet integer handelen, blijf daar dan niet mee rondlopen en breng het ter sprake.

Het is voor een medewerker (vrijwilliger, uitzendkracht, stagiaire) soms moeilijk om te bedenken of een bepaalde situatie wel of niet onder de regelingen valt. Sommige mensen vinden het moeilijk om zo’n situatie ter sprake te brengen bij bijvoorbeeld zijn of haar collega of leidinggevende. In al dat soort gevallen kun je een beroep op mij doen. Je kunt je hart luchten, ik luister naar je, denk met je mee over mogelijke vervolgstappen, begeleid je bij de vervolgstappen etc. Het is belangrijk dat je weet dat ik het probleem niet voor je oplos. Jij houdt de regie. Uiteraard is alles wat je met mij bespreekt strikt vertrouwelijk. 

De vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag en integriteit is te bereiken via Facit:

info@facit.nl

Gedragscode (voorkomen ongewenst gedrag) 

Klokkenluidersregeling (integriteit) 

 

(16-12-2021)

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's