Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten

Vrijwillige inzet

Binnen MEE & de Wering zijn ruim duizend vrijwilligers actief die zich belangeloos inzetten voor mensen in een kwetsbare situatie. Al deze verschillende vormen van vrijwillige inzet zijn onderdeel van ons dienstenaanbod. Dit vraagt dan ook om een volwaardige plek in de organisatie, met aandacht voor kwaliteit, ondersteuning en waardering.

Wij werken daarbij samen met diverse organisaties zoals zorgaanbieders, gemeenten en welzijnsorganisaties.

MEE & de Wering heeft een divers aanbod vrijwillige inzet. Met behulp van getrainde en gescreende vrijwilligers (coaches) bieden we praktische ondersteuning en begeleiding in diverse situaties. Het geheel staat onder verantwoordelijkheid van een professional (coördinator) van MEE & de Wering. Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor, tel: 088 - 0075 000

De vrijwillige coaches ondersteunen bij de aanpak van verschillende vragen. Zo zijn er:

Budget Buddy’s
Voor mensen die een kwetsbare periode doormaken of een taalachter­stand hebben. En hun thuisadministratie op orde willen leren brengen of houden.

Vrijwilligers 2TakT
Zij zetten zich in voor kinderen en jongeren met een ingewikkelde achtergrond. Samen wat leuks doen en ondertussen leren omgaan met diverse situaties waar jongeren mee te maken kunnen krijgen.

Netwerkversterkers
Vrijwilligers die helpen bij het (opnieuw) opbouwen van een netwerk. Zij helpen om eventueel aansluiting te vinden bij lokale clubs en verenigingen.

Rolmaten
Rolmaten zijn vrijwilligers die aanslui­ten bij jongeren die begeleid worden vanuit Parlan. Zij helpen bij het bereiken van doelen, bijvoorbeeld op het gebied van geld, werk, studie en vrije tijd.

Vrijwilligers coaches (ex-)gedetineerden
Deze vrijwilligers coachen achterblijvers van gedetineerden en ex-gedetineerden bij allerlei vragen waar zij tegenaan lopen tijdens en na detentie. Bijvoorbeeld over financiën of over omgaan met pesterijen.

Duolyse
Vrijwilligers die zich inzetten op de dialyseafdeling in het Westfriesgasthuis in Hoorn.

Logeerkring (respijtzorg)
Als je iedere dag de zorg hebt voor iemand met een handicap of beperking, is het fijn als je af en toe de zorg uit handen kunt geven. De Logeerkring biedt thuiswonende kinderen (met een beperking) de mogelijkheid om te logeren in een vrijwillig gastgezin. Zo krijgen de ouders, verzorgers of mantelzorgers gelegenheid om iets voor zichzelf te doen of juist extra aandacht aan andere gezinsleden te besteden.

MEE op weg
Zelfstandig reizen stimuleert deelname aan de samenleving, biedt vrijheid en maakt spontane acties mogelijk. Het doel van MEE op weg is om mensen met een beperking te stimuleren en te ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te reizen. Bijvoorbeeld zelf naar school leren reizen in plaats van gebruik te maken van leerlingenvervoer of speciaal vervoer.

Palliatieve thuiszorg (respijtzorg)
Zorg voor iemand in de laatste levensfase kan zwaar zijn. Niet alleen mentaal maar ook lichamelijk. Zeker wanneer er sprake is van onderbroken nachten, kan de mantelzorger uitgeput raken. MEE & de Wering biedt vrijwilligers die zich in de nacht willen inzetten en daarmee de waakfunctie van de mantelzorger overnemen. De vrijwilliger is in de nacht aanwezig en waakt bij de stervende. Om beslagen ten ijs te kunnen komen volgen de vrijwilligers een training van vier dagdelen.
Neem contact op: tel. 088 - 0075 140

Samenkracht; netwerkversterking ouderen
Onder het moto “Iedereen kan wel iets, niemand kan alles alleen” is het ouderwerk bij  MEE & de Wering van start gegaan met Samenkracht!

Samenkracht richt zich op het oplossen van vragen van kwetsbare burgers, waardoor zij zelfstandiger door het leven kunnen gaan en (langer) zelfstandig kunnen wonen. Het accent ligt op het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Onder sociaal netwerk wordt verstaan waardevolle relationele contacten met familie, vrienden, buren en anderen.

Eigen kracht is een combinatie van eigen regie en zelfredzaamheid. Onder eigen regie verstaan we het vermogen om zelf keuzes te  maken, die ons in staat stellen het leven te leiden zoals we dat willen. Zelfredzaamheid staat voor de mate waarin we ons in het dagelijks leven kunnen redden met behulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.

Hulp bij thuisadministratie voor ouderen
In Alkmaar en Den Helder wordt er door (gescreende) vrijwilligers hulp geboden bij het ordenen en overzichtelijk houden van de thuisadministratie bij ouderen.

Hulp bij schulden van ouderen in Alkmaar
Vrijwilligers van de Thuisadministatie helpen ouderen. Ook bij beginnende schulden. Neem tussen 9.00 en 12.00 uur contact op 088 - 0075 000 of mail met b.tiddens@meewering.nl of e.delangen@meewering.nl

 

 

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's