Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten

Sociaal juridische ondersteuning

In Nederland zijn veel wetten en regels. Huur- of zorgtoeslag aanvragen, vragen rondom zorg, problemen met een uitkering of een verzekering; het kan aardig wat voeten in de aarde hebben. Mensen die vastlopen kunnen een beroep doen op de sociaal juridische dienstverlening van MEE & de Wering.

De sociaal juridische dienstverleners van MEE & de Wering kennen de wet- en regelgeving op dit specialistische terrein. Zij geven informatie en advies, helpen bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief, of het aantekenen van bezwaar. Zij overleggen met andere betrokken instanties om tot oplossingen voor een cliënt te komen, of zorgen dat een aanvraag correct en zo compleet mogelijk wordt ingediend. Door deze interventies kunnen bezwaar- of beroepsprocedures juist ook voorkómen worden

Kerntaken

De samenleving wordt steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal juridisch dienstverleners helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociaal werk, maar vraagt ook om specialistische sociaal-juridische kennis en vaardigheden.

Ondersteuning wordt geboden aan mensen met en zonder beperking. Sociaal juridische dienstverlening van MEE & de Wering levert een bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en het verbeteren van de positie van de cliënt in de maatschappij. Daarnaast bieden zij hun consultatie aan de bij de cliënt betrokken dienst- en hulpverleners.

Het voorkómen van armoede en schulden is minstens zo belangrijk als het bieden van schuldhulpverlening. De kracht van de sociaal juridisch dienstverleners van MEE & de Wering ligt juist in het preventief werken. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het niet benutten van regelingen en voorzieningen waar een burger recht op heeft, waarmee het inkomen op peil kan worden gebracht. Ook komen zij in actie bij lichte schuldenproblematiek, zoals een beslag op het inkomen of het treffen van een betalingsregeling, om erger te voorkomen. Het laagdrempelige karakter van de sociaal juridische dienstverlening van MEE & de Wering draagt eraan bij dat mensen al in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen bij hun financiële narigheid.

De sociaal juridische dienstverleners van MEE & de Wering signaleren ook misstanden en onvoorziene gevolgen van wetgeving. Zij nemen deel aan de Cliëntenraad Halte Werk en aan het regio overleg Sociaal Raadslieden.

MEE & de Wering is door de belastingdienst aangewezen als toeslagenservicepunt.

Vragen

MEE & de Wering kan juridische ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld deze vragen:

 • Klopt mijn terugvordering van huur- of zorgtoeslag? En hoe kan ik toekomstige terugvorderingen voorkomen?
 • Mijn aanvraag voor een WMO-voorziening of WLZ is afgewezen. Wat kan ik doen?
 • De belastingdienst heeft volgens mij een fout gemaakt. Wat kan ik doen?
 • Wij gaan scheiden/wij gaan uit elkaar. Waar moet ik beginnen?
 • Krijg ik alle financiële tegemoetkomingen waar ik recht op heb? Maar ook: krijg ik niet teveel?
 • Wat moet ik doen als ik ontslagen word?
 • Hoe kan ik een klacht indienen bij een instantie?
 • Er is beslag gelegd op mijn inkomen. Mag dat wel?
 • Mijn aanvraag is niet toegekend, wat nu?
 • Ik wil bezwaar maken, hoe doe ik dat?
 • Hoe vraag ik een uitkering aan?


Verwijzen?

Wilt u een cliënt naar ons verwijzen? Dan kunt u of uw cliënt contact met ons opnemen, op telefoonnummer 088 - 00 75 000. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -12.00 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen, via info@meewering.nl.

 

Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's