Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten

Cliëntondersteuning & Maatschappelijke dienstverlening

De dienst Cliëntondersteuning & Maatschappelijke dienstverlening bestaat uit:

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Ook mensen met een beperking willen meedoen in de samenleving. Want net als elk ander mens, willen ze het liefst een gelukkig en waardevol leven leiden. Ze zíjn immers meer dan hun beperking.

Lees verder
Maatschappelijke dienstverlening

Maatschappelijke dienstverlening bevordert het welzijn van buurtbewoners en bouwt mee aan een prettige samenleving. De sociaal werkers van MEE & de Wering helpen mensen die het niet meer helemaal zelf redden of buiten de boot dreigen te vallen.

Lees verder
Informatie en advies

Informatie en advies is een laagdrempelige vorm van ondersteuning. Het gaat om het beschikbaar stellen en selecteren van informatie en het bieden van een passend en toepasbaar advies.

Lees verder
Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een preventieve, laagdrempelige vorm van hulpverlening voor leerlingen, hun ouders en de school. Schoolmaatschappelijk werk helpt en ondersteunt bij vragen over kinderen en opvoeden.

Lees verder
Kortdurende psychosociale hulpverlening

MEE & de Wering biedt kortdurende begeleiding bij psychosociale, relationele problemen en materiële problemen, of bij een combinatie daarvan.

Lees verder
Onderzoek & Diagnostiek

De kerntaak van Onderzoek & Diagnostiek is het op een wetenschappelijk verantwoorde manier methodisch in kaart brengen van functiebeperkingen- en mogelijkheden op basis waarvan een passend plan van aanpak kan worden gemaakt in relatie tot de vraag van de cliënt.

Lees verder
Crisisinterventie

MEE & de Wering biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen die zich in een crisissituatie bevinden. Bij acute problematiek (agressie, huiselijk geweld, suïcidedreiging, geen inkomen etc.) is urgente hulp mogelijk door middel van korte krachtige interventies binnen kantooruren.

Lees verder
Sociaal juridische ondersteuning

In Nederland zijn veel wetten en regels. Huur- of zorgtoeslag aanvragen, vragen rondom zorg, problemen met een uitkering of een verzekering; het kan aardig wat voeten in de aarde hebben. Mensen die vastlopen kunnen een beroep doen op de sociaal juridische dienstverlening van MEE & de Wering.

Lees verder
Ouderenadvies

Ouderenadviseurs bieden informatie, onafhankelijk advies en ondersteuning aan ouderen bij persoonlijke knelpunten en problemen. Bijvoorbeeld via preventieve huisbezoeken of via signalen van partners of sleutelfiguren.

Lees verder
Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's