Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

MEE NL roept Kabinet op om cliëntondersteuning beter te benutten

Om daadwerkelijk levensbrede én levenslange ondersteuning te kunnen bieden aan kwetsbare mensen, moet cliëntondersteuning domeinoversteigend zijn en onder verantwoording vallen van één minister. Alleen dan kan cliëntondersteuning optimaal worden ingezet.  

17 maart 2022

Het debat van de Tweede Kamer met het Ministerie van VWS op 8 maart was een goed moment voor MEE NL om dit nogmaals onder de aandacht te brengen. In dit debat werden de hoofdlijnen van de plannen voor zorg, ondersteuning en sport besproken.

MEE NL vindt het positief dat het Kabinet zich met het 'Programma Onbeperkt meedoen!' en de ‘Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ inzet voor het meedoen van mensen met een beperking. Wat in de hoofdlijnenbrief helaas onvoldoende naar voren komt is het belang van domeinoverstijgende samenwerking.

Stop de verdeling over verschillende wetten
Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt aangeboden vanuit of de Wlz of vanuit de Wmo.
 Deze tweedeling is niet langer houdbaar. Met name kwetsbare mensen hebben bijna altijd te maken met verschillende wetten en regels bij hun ondersteuningsvragen. Bij uitstek zou dus de cliëntondersteuner - die hulpvragers bijstaat om hierbij het overzicht te bewaken - stelsteloverstijgend moeten kunnen handelen. Wij vragen het Kabinet om dit mogelijk te maken.

Om daadwerkelijk levensbrede én levenslange ondersteuning te kunnen bieden, moet cliëntondersteuning domeinoverstijgend zijn. Domeinoverstijgende cliëntondersteuning zorgt er bovendien voor dat cliëntondersteuning toegankelijker en beter vindbaar wordt, waardoor mensen (eerder) passende zorg vinden en zorgshoppen wordt voorkomen. Voor meer informatie, ga naar www.mee.nl.

Terug naar overzicht Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's