Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten

ISO certificering voor het derde jaar op rij behaald

De aanwezigheid van een certificaat is voor opdrachtgevers of klanten steeds vaker een voorwaarde bij de inkoop of aanbesteding. Met een certificaat tonen wij aan dat wij de interne organisatie op orde hebben en er alles aan doen om de kwaliteit hoog te houden. 

05 juli 2019

Eigen identiteit
Sinds de fusie begin 2016 hebben wij er hard aan gewerkt om van twee kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) één goed werkend systeem te maken en er voor te zorgen dat MEE & de Wering een eigen - nieuwe - identiteit kreeg. Inmiddels is dit proces afgerond en is de focus verschoven naar het beter aansluiten van ons KMS op het nieuwe strategisch beleid en organisatiefilosofie. Dit betekent dat wij de medewerkers meer ruimte willen geven om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en, binnen de door ons gestelde kaders, zelf te bepalen hoe zij hun werk het beste kunnen uitvoeren. Dit moet meer recht doen aan de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers en beter aansluiten bij de (gemeentelijke) verschillen in het werkveld.

Externe audit
Op dinsdag 25 juni 2019 is het Keurmerkinstituut langs geweest voor de jaarlijkse externe audit. Deze externe toets is nodig om onafhankelijk te toetsen of ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet en wij de goede middelen inzetten om onze kwaliteit hoog te houden.

Dit jaar zijn er medewerkers uit de teams West-Friesland, Noord-Kennemerland, Programma’s & Projecten en Servicebureau geauditeerd. Drie verschillende auditoren hebben een dag lang gesprekken gevoerd om te toetsen of onze procesafspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk.

Trots
Het Keurmerkinstituut gaf aan dat wij trots mogen zijn op de ingezette nieuwe weg van MEE & de Wering. Het nieuwe strategisch beleid en de keuze voor zelforganisatie werden herkend in de gesprekken die zijn gevoerd. Ook onze kernwaarden; bevlogen, deskundig en effectief, kwamen goed uit de verf en er was een duidelijke verbinding tussen missie/visie en de uitvoering. Prachtige woorden waar wij erg trots op zijn en voor ons bevestigen dat wij op de goede weg zijn.

Feedback
Natuurlijk is er ook feedback gegeven, maar daarin zijn geen kritische feiten geconstateerd die hercertificering in de weg zouden staan. Het doet ons dan ook deugd dat wij ook het komende jaar vol trots het ISO certificaat mogen voeren.

De komende weken zullen we de gekregen feedback onderzoeken en een plan van aanpak maken om hierin nog verder te verbeteren. Want het hoog houden van onze kwaliteit heeft continu onze aandacht.

Terug naar overzicht Omhoog
Deel deze pagina:

Google chrome:

In- of uitzoomen op de huidige pagina

Gebruik de zoomopties om alles op een webpagina groter of kleiner te maken.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer 
 3. Kies de gewenste zoomopties naast Zoom:
  • Alles groter maken: klik op Inzoomen 
  • Alles kleiner maken: klik op Uitzoomen 
  • De modus voor volledig scherm gebruiken: klik op 'Volledig scherm'

U kunt ook in- of uitzoomen met de sneltoetsen:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's

U kunt de grootte van alle items op bezochte webpagina's wijzigen, waaronder tekst, afbeeldingen en video's. U kunt ook alleen de lettergrootte wijzigen.

Opmerking: Op sommige websites kunnen browsers niet alleen de lettergrootte wijzigen. Voor die sites kunt u de lettergrootte niet aanpassen in Google Chrome.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer  Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 4. Breng onder Webinhoud de gewenste wijzigingen aan:
  • Alles wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast 'Zoomen op pagina'. Selecteer vervolgens de gewenste zoomoptie.
  • Lettergrootte wijzigen: Klik op de pijl-omlaag  naast Lettergrootte. Selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte. U kunt nog meer opties voor lettertypen wijzigen door op Lettertypen aanpassen te klikken.

 

 

MS Internet explorer/Edge:

In- of uitzoomen op de huidige pagina:

 

Pagina- of lettergrootte instellen voor alle webpagina's